Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Firemní kultura
Firemní kultura
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F050
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-03-14
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení
  • Kultura firmy, tj. systém hodnot, které podnik vyznává , zaběhnutá schémata jednání a rozhodování atd., má vliv na styl řízení a na úroveň detailu, na jakém se otázky v podniku řeší – např. jak detailně jsou předepsány činnosti jednotlivých podnikových procesů.
2. Efekty a výhody
  1. Úroveň kultury firmy má také vliv na závaznost, se kterou jsou v podniku vymáhána jednotlivá rozhodnutí, pokyny a podnikové směrnice,
  2. Vysoká podniková kultura umožňuje obvykle nižší odpor pracovníků proti změnám a rychlejší zavádění nových aplikací a technologií,
  3. Podniková kultura se promítá do efektivnosti řízení IT projektů i do efektivnosti řízení celé podnikové informatiky,
  4. Kultura firmy určuje i priority v orientaci informatiky na určité typy aplikací a jejich využití (BI, CRM apod.).
3. Problémy a omezení
  1. Kultura firmy je ovlivněna původem a působností firmy (česká firmy, pobočka nadnárodní firmy apod.). To je nezbytné při orientaci a plánování informatiky vyhodnotit a respektovat,
  2. Z pohledu kultury firmy má klíčový vliv na pozici, rozvoj a užití informatiky přístup managementu ,
  3. Na rozvoj informatiky, včetně řešení nových projektů má významný vliv teamový charakter mezi pracovníky firmy.