Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Reengineeringu skladu a skladových prostor
Reengineeringu skladu a skladových prostor
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F058
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Velebová, D. (MIBCON)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-11-07
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení
 • Reengineering skladu a skladových prostor souvisí s inovací současných logistických procesů v organizaci (organizace chce expandovat na trhu, zvýšit konkurenceschopnost na trhu, zlepšit evidenci zboží ve skladu, zajistit optimální personální řízení).
 • Reengineering skladu a skladových prostor může být spojen s implementací Inteligentního řízení skladu (Warehouse Management System) , jako navazujícího modulu ERP systému a zahrnuje:
  • Změny skladových pracovních postupů v souvislosti s jednotlivými skladovými operacemi.
  • Změnu mapy skladu (změna rozložení skladových lokací).
  • Změnu organizačního uspořádání artiklů (reorganizace rozložení zboží).
  • Zvětšení prostornosti ve skladu (případně expanze skladu do větších prostor).
2. Efekty a výhody
 1. Přesná evidence, pořádek a dokonalý přehled o zboží ve skladu,
 2. Přesná evidence příjmu zboží na skladu a výdeje ze skladu,
 3. Systémová integrace (V případě ERP a WMS - umožňující zajistit celkový pohled na aktuální stav zásob ve skladu),,
 4. Eliminace chybovosti a nedostatků ve skladu.
3. Problémy a omezení
 1. Složitější údržba kvality dat (zboží, skladových lokací),
 2. Zvýšená finanční náročnost ,
 3. Zvýšená potřeba kvalifikovanějšího personálu skladu.