Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Uživatelé, informatici, úroveň jejich znalostí
Uživatelé, informatici, úroveň jejich znalostí
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F080
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-03-14
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení
  • Klíčovým faktorem ovlivňujícím provoz a rozvoj informatiky je profesní, kvalifikační i věková struktura pracovníků a úroveň jejich znalostí, a to jak znalosti pracovníků IT útvaru, tak znalosti uživatelů informačního systému (uživateli mohou být i lidé mimo podnik).
2. Efekty a výhody
  1. Kvalifikační struktura pracovníků vyšší úrovně je předpokladem a zdrojem pro rozvoj podnikové informatiky a její efektivní využívání,
  2. Znalosti pracovníků orientované jak na byznys a manažerské metody, tak na analytické metody v IT jsou dobrým základem pro kvalitní řešení jednotlivých IT projektů,
  3. Je účelné orientovat kvalifikační rozvoj pracovníků IT na ty oblasti, které nelze efektivně získat v rámci outsourcingu.
3. Problémy a omezení
  1. Problém často spočívá v nedostatečné, nebo špatně orientované motivaci uživatelů a někdy i informatiků na dalším rozvoji vlastní informatiky,
  2. Kvalifikace uživatelů v IT pokrývá často zejména kancelářské produkty, ale nedostatečně funkcionalitu aplikací . To vede k jejich nevyužití,
  3. Není vytvářen časový prostor pro práci klíčových uživatelů na projektech,
  4. Top management podniků nemá dostatečný nadhled nad rozvojem a perspektivními možnostmi informatiky,
  5. Kvalifikace CIO je především technologická, nikoli ekonomická a manažerská