Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení personálních zdrojů v IT
Řízení personálních zdrojů v IT
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TG202
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • Celková, detailnější charakteristika oblasti řízení a všech jejích úloh je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky),
 • Další obrázky představují vazby hlavních komponent řízení k jednotlivým úlohám. Druhá závorka v přehledu úloh představuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví obrázků.
 • U každé komponenty je pak uveden přehled skupin nebo podskupin dané komponenty s možností dalšího výběru.
2. Účel a zaměření úloh
 • Skupina úloh zahrnuje analýzy a plánování personálních kapacit a vytváření podmínek pro kvalifikační rozvoj, jak pro pracovníky IT útvarů, tak celé uživatelské sféry, a to v rámci řízení personálního řízení celého podniku (TGQ250 ). Cílem personálního řízení v IT je dosažení takové personální struktury a takový rozvoj kvalifikace a znalostí pracovníků podniku, které vytvoří předpoklady pro dosažení požadovaných efektů informatiky vzhledem k potřebám podniku.
3. Přehled úloh
 • Do „Řízení personálních zdrojů v IT“ spadají tyto úlohy (druhá závorka obsahuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví maticích vztahů zobrazených dále):
  • Analýzy stavu personálních zdrojů pro IT - (U221A ) - a jejich kvalifikace – ( Analýzy ),
  • Plánování personálních zdrojů v IT - (U222A ) - resp. plánování personálních kapacit pro IT projekty a provoz aplikací, v návaznosti na celkovou koncepci sourcingu IT - (U035A ) – ( Plány ),
  • Řízení kvalifikace v IT - (U231A ) - plánování, příprava a zajištění jednotlivých školení, kvalifikačních programů atd., v návaznosti na výsledky analýz znalostí zaměstnanců na strategické úrovni (U026A ) – ( Kvalif ).
4. Scénáře - otázky, problémy
 • „Scénáře v řízení zdrojů IT“ (SG200 ),
 • „Scénáře ve strategickém řízení IT“ (SG000 ),
 • „Scénáře v řízení IT služeb“ (SG100 ),
 • Přehled všech scénářů MBI je na stránce „ Scénáře – úvod a souhrnný přehled “ (SG0 ).
5. Role
 • „Řídící pracovníci v IT“ (RG100 ),
 • „Analytici, systémoví analytici“ (RG300 ),
 • „Řídící pracovníci podniku“ (RGQ00 ),
 • Přehled všech rolí je na stránce „Role – úvod a souhrnný přehled“ (RG0 ).
6. Vstupní a výstupní dokumenty úloh
 • „Dokumenty řízení personálních zdrojů“ (DSG220 ),
 • „Dokumenty koncepce řízení IT a sourcingu“ (DSG060 ),
 • „Dokumenty evidence IT služeb a SLA(DSG100 ),
 • „Dokumenty analýzy a plánování nákladů na IT“ (DSG320 ),
 • „Dokumenty řízení IT projektů“ (DSG400 ),
 • „Strategické a organizační dokumenty podniku“ (DSGQ01 ),
 • „Dokumenty a data personálního řízení“ (DSGQ25 ),
 • Celkový přehled dokumentů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).
7. Metriky úloh
 • „Metriky personálních zdrojů ve vztahu k IT“ (ISG220 ),
 • „Metriky sourcingu“ (ISG060 ),
 • „Metriky plánování IT služeb“ (ISG120 ),
 • „Metriky řízení nákladů na IT“ (ISG400 ),
 • „Metriky řízení IT projektů“ (ISG500 ),
 • „Metriky řízení lidských zdrojů“ (ISGQ50 ),
 • „Metriky v oblasti rozvoje kvalifikace“ (ISGQ53),
 • „Metriky organizace a správy podniku“ (ISGQ90),
 • Celkový přehled metrik je na stránce „Metriky - úvod a souhrnný přehled“ (IG0 ).
8. Podstatné faktory řešení
 • Podnik - základní charakteristiky“ (FSG000 ),
 • Ekonomika a trh“ (FSG030 ),
 • Řízení, organizace“ (FSG050 ),
 • Sourcing(FSG120 ),
 • Příprava IT služeb“ (FSG130 ),
 • Podniková výkonnost“ (FSG460 ),
 • Celkový přehled faktorů je na stránce „Faktory – úvod a souhrnný přehled“ (FG0 ).
9. Pracovní metody a metodiky
 • Metodiky a metody řízení podniku“ (MG000 ),
 • Metodiky řízení informatiky“ (MG100 ),
 • Metodiky řízení projektů“ (MG400 ),
 • Přehled metod v MBI je na stránce „Metody – úvod a souhrnný přehled“ (MG0 ),
 • Souhrnný přehled dalších metod je např. na portále na adrese/
10. Řízení personálních zdrojů v IT" - vazby na ostatní oblasti řízení podniku
 • Skupina úloh se váže na úlohy personálního řízení celého podniku - Řízení lidských zdrojů (TGQ250 ).
 • Vzhledem k využití externích kapacit navazuje na úlohu strategického řízení IT Návrh sourcingu IT (U035A ) a úlohu Ekonomická analýza sourcingu (U305A ).
 • Řešení úloh řízení personálních zdrojů je podkladem pro plánování projektů ve skupině úloh Řízení portfolia projektů (TG103 ) a pro skupinu úloh Řízení projektu (TG401 ).
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.