Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky sourcingu
Metriky sourcingu
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISG060
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika metrik zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel metrik
 • Metriky sourcingu představují součást komplexu metrik pro řízení IT firmy, a to v řešení poměru interních a externích kapacit pro IT.
3. Přehled metrik
 • Počet externích dodavatelů služeb (I071 ),
 • Objem externích dodavatelských kapacit (I072 ).
4. Využití metrik v oblastech řízení podniku a IT
 • Návrh sourcingu IT (U035A ).
 • Řízení vztahů s dodavateli IT (U132A ),
 • Řízení nákupu IT služeb (U133A ),
 • Ekonomická analýza sourcingu (U305A ),
 • Skupina úloh Řízení lidských zdrojů (TGQ250 ).
 • Celkový přehled oblastí řízení: Řízení IT podniku (DO001 ), Podnikové řízení a analytika (DO00 ).
5. Hlavní dimenze pro analýzy metrik
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • IT služby a zdroje (DIG100 ),
 • Dimenze ekonomiky IT (DIG200 ),
 • Externí partneři podniku (DIGQ10 ),
 • Lidské zdroje podniku a mzdy (DIGQ20 ).
 • Přehled všech dimenzí je na stránce „Dimenze - úvod, souhrnný přehled“ (DIGG0).
6. Hlavní zdroje dat pro metriky
 • Dokumenty koncepce řízení IT a sourcingu (DSG060 ),
 • Dokumenty strategického řízení IT (DG000 ),
 • Dokumenty řízení IT služeb (DG100 ),
 • Dokumenty řízení IT zdrojů (DG200 ),
 • Přehled všech datových zdrojů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).