Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky sourcingu
Metriky sourcingu
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISG060
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Metriky sourcingu:
  • Počet externích dodavatelů služeb (I071 ),
  • Objem externích dodavatelských kapacit (I072 ).
2. Využití metrik sourcingu v úlohách:
  • Návrh sourcingu IT (U035A ).
  • Řízení vztahů s dodavateli IT (U132A ),
  • Řízení nákupu IT služeb (U133A ),
  • Ekonomická analýza sourcingu (U305A ),
  • Skupina úloh Řízení lidských zdrojů (TGQ250 ).
3. Dimenze pro analýzy metrik sourcingu:
4. Využití metrik sourcingu v aplikacích:
  • Strategie sourcingu (A004A ).