Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina dokumentů : Dokumenty řízení IT služeb
Dokumenty řízení IT služeb
Kód skupiny dokumentů

Standardní kód skupiny dokumentů v MBI.

:
DG100
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny dokumentů – společná obsahová náplň apod.

1. Podskupiny dokumentů řízení IT služeb:
 1. Dokumenty evidence IT služeb a SLA (DSG100 ):
  1. Smlouva o poskytovaných službách, SLA (D103A ), Operation Level Agreement, OLA (D104A ),
  2. Katalog IT služeb (D111A ),
  3. Testovací strategie (D117A ), Protokol o testování IT služby (D112A ), Protokol o zavedení IT služby do užívání (D113A ),
  4. Report o průběhu plnění SLA (D114A ), Hodnocení kvality SLA (D118A ),
  5. Obchodní dokumentace IT služeb (D115A ),
  6. Analytická a provozní dokumentace IT služby (D116A ),
 2. Dokumenty plánování IT služeb (DSG120 ) :
  1. Analýza IT dodavatelů (D121A ),
  2. Plán údržby (D122A ), Plán projektů (D123A ),
  3. Projektový záměr (D124A ), Předběžný projektový záměr (D125A ),
  4. Projektová kancelář (D126A ), Návrhy na zlepšení procesů řízení portfolia projektů (D127A ),
 3. Dokumenty výběrových řízení (DSG130 ) :
  1. Poptávkový dokument (D131A ), Nabídka na dodávku IT služeb a produktů (D132A ),
  2. Výběrová kritéria na dodávky IT služeb a produktů (D133A ), Výběrová kritéria a jejich váhy - veřejná správa (D133BXGO ),
  3. Protokol o hodnocení nabídek (D134A ), Závěrečný protokol z výběrového řízení (D135A ),
 4. Dokumenty řízení bezpečnosti IT služeb (DSG140 ) :
  1. Bezpečnostní politika v IT (D141A ),
  2. Plán bezpečnostních opatření (D142A ), Bezpečnostní směrnice v IT (D143A ),
  3. Protokol bezpečnostního auditu (D144A ),
  4. Specifikace bezpečnostních požadavků (D145A ), Opatření, zdroje, procesy zajištění bezpečnosti serverů a koncových zařízení (D146A ),
  5. Projektová dokumentace bezpečnostního (kamerového) systému (D147A ), Technologicko-organizační opatření kamerového systému (D148A ), Správa a poskytování osobních údajů z bezpečnostního systému (D149A )
2. Využití dokumentů ve skupinách úloh
 • Návrh a realizace IT služeb (TG101 ),
 • Řízení portfolia projektů (TG103 ),
 • Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ),
 • Řízení kvality služeb (TG105 ),
 • Řízení bezpečnosti služeb (TG106 ).