Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina dokumentů : Dokumenty evidence IT služeb a SLA
Dokumenty evidence IT služeb a SLA
Kód podskupiny dokumentů

Standardní kód podskupiny dokumentů v MBI.

:
DSG100
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny dokumentů – společná obsahová náplň apod.

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika dokumentů a datových zdrojů zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Přehled dokumentů
 • Smlouva o poskytovaných službách, SLA (D103A ),
 • Operation Level Agreement (OLA) (D104A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Protokol o testování IT služby (D112A ),
 • Protokol o zavedení IT služby do užívání (D113A ),
 • Report o průběhu plnění SLA (D114A ),
 • Hodnocení kvality SLA (D118A ),
 • Obchodní dokumentace IT služeb (D115A ),
 • Analytická a provozní dokumentace IT služby (D116A ),
 • Testovací strategie (D117A ).
3. Využití dokumentů v oblastech řízení
 • Dokumenty jsou souhrnně předmětem skupin úloh Návrh a realizace IT služeb (TG101 ), Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ) a Řízení kvality služeb (TG105 ).
 • Dokument Smlouva o poskytovaných službách, SLA je výstupem úlohy Příprava a uzavírání SLA (U105A ) a podkladem zejména pro skupiny úloh Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ), Řízení kvality služeb (TG105 ), Řízení projektu (TG401 ) a Řízení incidentů, problémů a požadavků (TG730 ).
 • Dokument Katalog IT služeb je výstupem úlohy Vytvoření a rozvoj katalogu IT služeb (U101A ) a podkladem zejména pro skupiny úloh Řízení portfolia projektů (TG103 ), Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ), Řízení kvality služeb (TG105 ), Řízení projektu (TG401 ) a Řízení incidentů, problémů a požadavků (TG730 ).
 • Dokumenty Testovací strategie a Protokol o testování IT služby jsou předmětem úloh Testování IT služby (U104A ) a vstupem pro úlohu Zavedení / aktivace IT služby (U106A ).
 • Dokument Protokol o zavedení IT služby do užívání je výstupem úlohy Zavedení / aktivace IT služby (U106A ).
 • Dokumenty Report o průběhu plnění SLA a Hodnocení kvality SLA jsou výstupem úlohy Hodnocení poskytovaných IT služeb a SLA (U154A ) a podkladem především pro skupiny úloh Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ) a Řízení kvality služeb (TG105 ).
 • Dokumenty Obchodní dokumentace IT služeb jsou předmětem zpracování skupiny úloh Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ).
 • Dokumenty Analytická a provozní dokumentace IT služby jsou na analytické úrovni předmětem skupiny úloh Návrh a realizace IT služeb (TG101 ), na provozní skupiny úloh Řízení incidentů, problémů a požadavků (TG730 ).
 • Celkový přehled oblastí řízení a jejich úloh je uveden v rámci následujících domén MBI:
  • Řízení IT podniku (DO001 ),
  • Podnikové řízení a analytika (DO00 ),