Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Report o průběhu plnění SLA
Report o průběhu plnění SLA
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D114A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-15
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Report o průběhu plnění SLA - účel dokumentu
 • Účelem je poskytovat pravidelné kompletní výkazy a výsledky monitorování kvalitativní úrovně poskytovaných služeb, ze kterých je zřejmé, zda jsou služby poskytovány v kvalitě definované v SLA, zjišťovat, do jaké míry je SLA naplňována v souvislosti s řízením incidentů a problémů.
2. Obsah dokumentu
 • Reporty o průběhu plnění SLA obsahují souhrnné hodnocení SLA podle několika klíčových hledisek a následně dílčí hodnocení jednotlivých, nebo alespoň vybraných nejvýznamnějších SLA a specifikaci hlavních problémů a jejich řešení.
3. Struktura dokumentu
 1. Identifikace a účel reportu:
  1. účel a cíl dokumentu Report o průběhu plnění SLA,
  2. komu je určen, při jakých řídících aktivitách má být využit,
 2. Přehled aktuálních SLA - přehled obsahuje uzavřené a aktuálně využívané SLA a jejich klíčové charakteristiky:
  1. id. SLA,
  2. název zákazníka a poskytovatele IT služeb a produktů ve vztahu k SLA,
  3. základní vymezení předmětu SLA,
  4. termíny uzavření a platnosti SLA,
 3. Souhrnné hodnocení plnění aktuálních SLA dle:
  1. počtu zákazníků a uživatelů, kterým je služba poskytována (podle byznys procesů, podnikových útvarů, obchodních partnerů),
  2. dodavatelů,
  3. dosahovaných reálných efektů služby,
  4. pokrytí požadované funkcionality,
  5. zajištěné kvality služeb, tj. dostupnosti, doby odezvy, spolehlivosti, bezpečnosti,
  6. nákladové náročnosti služeb,
  7. neshod a eskalací,
 4. Specifikace hlavních problémů spojených s plněním SLA, možnosti jejich řešení,
 5. Závěry:
  1. úkoly a doporučení vyplývající z hodnocení SLA.
4. Vznik dokumentu
 • V úloze: Hodnocení poskytovaných IT služeb a SLA (U154A ).