Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Hodnocení kvality SLA
Hodnocení kvality SLA
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D118A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Rejzek, M. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-15
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Hodnocení kvality SLA - účel dokumentu
 • Účelem je vyhodnotit kvalitu navržených a aktuálně využívaných smluv SLA.
2. Obsah dokumentu
 • Dokument obsahuje zejména podstatné charakteristiky SLA a jejich hodnocení a způsob licencování poskytovaných IT produktů.
3. Struktura dokumentu:
 1. Obsah SLA – otázky:
  1. Jakým způsobem se SLA nastavuje?
  2. Jaké jsou obvyklé parametry SLA?,
  3. Existuje definované SLA pro všechny kontrakty s externími dodavateli služeb?
  4. Kontroluje se plnění parametrů definované v SLA, kým a jak často?
  5. Existuje definované SLA či OLA (Operational level agreement), které nastavuje parametry podpory interního IT oddělení ostatním útvarům?
  6. Existuje OLA kontrakt pro všechny služby, které poskytuje vnitřní IT oddělení ostatním Business útvarům?
  7. Existuje proces, který tyto dohody pravidelně reviduje a monitoruje? Kdo je za ně zodpovědný?
  8. Existují nevyjasněné rozpory v představě o úrovni poskytovaných služeb mezi vnitřním IT oddělením a ostatními Business útvary?
  9. Existuje automatizovaný proces napojen na finanční mechanismy, který by na monitorovaný subjekt uplatňoval automaticky sankce, případně poskytoval bonusy podle dohody?
 2. Licencování produktů – otázky:
  1. Jakým způsobem probíhá licencování produktů?
  2. Kdo je za nákup licencí zodpovědný?
  3. Je tento proces plně dokumentován a popsán?
  4. Jaké licence má IT oddělení zakoupené?
  5. Jsou všechny dokumenty k zakoupeným licencím dohledatelné a pod správou IT?
  6. Kde jsou licence uložené? Vede se udržovaný katalog licencí?
  7. Jak zohledňují licence aktualizace a nové verze softwaru?
 3. Celkové vyhodnocení SLA.
4. Vznik dokumentu
 • V úloze: Hodnocení poskytovaných IT služeb a SLA (U154A ).