Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Obchodní dokumentace IT služeb
Obchodní dokumentace IT služeb
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D115A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Obchodní dokumentace IT služeb - účel dokumentu

Účelem je zajistit obchodní vztahy mezi podnikem a partnery standardní obchodní dokumentací.

2. Obsah dokumentu

Obchodní dokumentaci IT služeb se v MBI rozumí souhrnné vyjádření pro celou skupinu obchodních dokumentů spojených s dodávkou a poskytováním IT služeb, zahrnující např. objednávky, smlouvy, faktury, reklamace apod. Teprve u úloh, kde to je třeba, jsou tyto dokumenty rozděleny na jednotlivé dílčí dokumenty.