Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Návrh a realizace IT služeb
Návrh a realizace IT služeb
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TG101
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • Celková, detailnější charakteristika oblasti řízení a všech jejích úloh je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky),
 • Další obrázky představují vazby hlavních komponent řízení k jednotlivým úlohám. Druhá závorka v přehledu úloh představuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví obrázků.
 • U každé komponenty je pak uveden přehled skupin nebo podskupin dané komponenty s možností dalšího výběru.
2. Účel a zaměření úloh
 • Účelem skupiny úloh je katalogizovat, definovat, testovat a zavádět IT služby do podnikového řízení a současně na jejich základě vytvářet základnu pro řízení IT podniku.
3. Přehled úloh
 • Do návrhu a realizace služeb IT spadají tyto úlohy (druhá závorka obsahuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví maticích vztahů zobrazených dále):
  • Vytvoření a rozvoj katalogu IT služeb - (U101A ) - databáze se základními charakteristikami všech realizovaných, řešených i plánovaných IT služeb – ( Katal ),
  • Návrh IT služby - (U102A ) - její funkcionality, provozních a dalších charakteristik – ( Návrh ),
  • Vytvoření, resp. implementace IT služby - (U103A ) – ( Vytvoř ),
  • Testování IT služby - (U104A ) - vlastními i externími kapacitami – ( Testy ),
  • Příprava a uzavírání smlouvy - (U105A ) - o poskytování IT služby, SLA , Service Level Agreement – ( SLA ),
  • Zavedení / aktivace IT služby - (U106A ) - do běžného provozu, vlastními i externími kapacitami – ( Zaved ),
  • Ukončení / deaktivace IT služby - (U107A ) - a její vyřazení z katalogu IT služeb ( Zruš ).
4. Scénáře - otázky, problémy
 • „Scénáře v řízení IT služeb“ (SG100 ),
 • „Scénáře ve strategickém řízení IT“ (SG000 ),
 • „Scénáře v řízení IT ekonomiky“ (SG300 ),
 • „Scénáře v řízení rozvoje IT“ (SG400 ),
 • Přehled všech scénářů MBI je na stránce „ Scénáře – úvod a souhrnný přehled “ (SG0 ).
5. Role
 • „Řídící pracovníci v IT“ (RG100 ),
 • „Pracovníci obchodních a školicích služeb“ (RG200 ),
 • „Analytici, systémoví analytici“ (RG300 ),
 • „Vývojáři“ (RG400 ),
 • „Pracovníci podniku mimo IT“ (RGQ30 ),
 • Přehled všech rolí je na stránce „Role – úvod a souhrnný přehled“ (RG0 ).
6. Vstupní a výstupní dokumenty úloh
 • „Dokumenty evidence IT služeb a SLA(DSG100 ),
 • „Dokumenty návrhu informační strategie“ (DSG040 ),
 • „Dokumenty návrhů architektur“ (DSG050 ),
 • „Dokumenty plánování IT služeb“ (DSG120 ),
 • „Dokumenty výběrových řízení“ (DSG130 ),
 • „Dokumenty řízení bezpečnosti IT služeb“ (DSG140 ),
 • „Dokumenty řízení datových zdrojů“ (DSG200 ),
 • „Dokumenty řízení technologických zdrojů“ (DSG230 ),
 • „Dokumenty analýzy a plánování nákladů na IT“ (DSG320 ),
 • „Dokumenty nestandardních stavů a service-desku“ (DSG720 ), *Strategické a organizační dokumenty podniku“ (DSGQ01 ),
 • Celkový přehled dokumentů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).
7. Metriky úloh
 • „Základní „Metriky IT služeb“ (ISG100 ),
 • „Metriky kvality podnikové informatiky“ (ISG050 ),
 • „Metriky plánování IT služeb“ (ISG120 ),
 • „Metriky řízení kvality IT služeb“ (ISG140 ),
 • „Metriky bezpečnosti IT služeb“ (ISG160 ),
 • „Metriky datových zdrojů a jejich kvality“ (ISG200 ),
 • „Metriky technologických zdrojů ve vztahu k IT“ (ISG240 ),
 • „Metriky řízení nákladů na IT“ (ISG400 ),
 • „Metriky řízení incidentů, problémů a požadavků na IT“ (ISG630 ),
 • „Metriky organizace a správy podniku“ (ISGQ90),
 • Celkový přehled metrik je na stránce „Metriky - úvod a souhrnný přehled“ (IG0 ).
8. Podstatné faktory řešení
 • Podnik - základní charakteristiky“ (FSG000 ),
 • Řízení, organizace“ (FSG050 ),
 • Cloud computing a jeho služby“ (FSG100 ),
 • Sourcing(FSG120 ),
 • Příprava IT služeb“ (FSG130 ),
 • Architektury“ (FSG150 ),
 • Transakční aplikace“ (FSG300 ),
 • Řízení externích vztahů, eBusiness, CRM“ (FSG350 ),
 • Podniková analytika – principy a formy“ (FSG400 ),
 • Infrastrukturní aplikace, ECM“ (FSG500 ),
 • Mobilní aplikace, mobile computing“ (FSG550),
 • Celkový přehled faktorů je na stránce „Faktory – úvod a souhrnný přehled“ (FG0 ).
9. Pracovní metody a metodiky
 • Metodiky a metody řízení podniku“ (MG000 ),
 • Metodiky řízení informatiky“ (MG100 ),
 • Standardy a normy v informatice“ (MG200 ),
 • Rámce v informatice“ (MG300 ),
 • Metodiky řízení projektů“ (MG400 ),
 • Metodiky řešení projektů“ (MG500 ),
 • Přehled metod v MBI je na stránce „Metody – úvod a souhrnný přehled“ (MG0 ),
 • Souhrnný přehled dalších metod je např. na portále na adrese/
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.