Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina dokumentů : Dokumenty řízení bezpečnosti IT služeb
Dokumenty řízení bezpečnosti IT služeb
Kód podskupiny dokumentů

Standardní kód podskupiny dokumentů v MBI.

:
DSG140
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny dokumentů – společná obsahová náplň apod.

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika dokumentů a datových zdrojů zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Přehled dokumentů
 • Bezpečnostní politika v IT (D141A ),
 • Specifikace bezpečnostních požadavků (D145A ),
 • Plán bezpečnostních opatření (D142A ),
 • Bezpečnostní směrnice v IT (D143A ),
 • Protokol bezpečnostního auditu (D144A ),
 • Opatření, zdroje, procesy zajištění bezpečnosti serverů a koncových zařízení (D146A ),
 • Projektová dokumentace bezpečnostního (kamerového) systému (D147A ),
 • Technologicko-organizační opatření kamerového systému (D148A ),
 • Správa a poskytování osobních údajů z bezpečnostního systému (D149A ).
3. Využití dokumentů v oblastech řízení
 • Všechny uvedené dokumenty jsou předmětem zpracování skupiny úloh Řízení bezpečnosti IT služeb (TG106 ).
 • Dokument Bezpečnostní politika v IT je výstupem úlohy Formulace bezpečnostní politiky (U161A ) a podkladem pro ostatní úlohy skupiny Řízení bezpečnosti IT služeb (TG106 ).
 • Dokument Bezpečnostní směrnice v IT jsou podkladem především k úloze Řízení bezpečnosti provozu a rozvoje IT služeb (U162A ).
 • Dokument Protokol bezpečnostního auditu je výstupem úlohy Zpracování bezpečnostního auditu (U163A ).
 • Dokumenty Specifikace bezpečnostních požadavků a Opatření, zdroje, procesy zajištění bezpečnosti serverů a koncových zařízení jsou předmětem zpracování úlohy Řízení bezpečnosti serverů a koncových zařízení (U164A ).
 • Dokumenty Projektová dokumentace bezpečnostního (kamerového) systému , Technologicko-organizační opatření kamerového systému a Správa a poskytování osobních údajů z bezpečnostního systému jsou předmětem zpracování úlohy Provozování bezpečnostního (kamerového) systému (U165A ).
 • Celkový přehled oblastí řízení a jejich úloh je uveden v rámci následujících domén MBI:
  • Řízení IT podniku (DO001 ),
  • Podnikové řízení a analytika (DO00 ),