Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení bezpečnosti provozu a rozvoje IT služeb
Řízení bezpečnosti provozu a rozvoje IT služeb
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U162A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-19
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Řízení bezpečnosti provozu a rozvoje IT služeb“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je průběžně zajišťovat požadovanou bezpečnost provozu celého IT systému a jednotlivých služeb. Aktualizovat pravidla bezpečnosti a kontrolovat jejich dodržování.
2. Obsah úlohy
 • Řízení bezpečnosti provozu a rozvoje IT služeb představuje dodržování zásad bezpečnostní politiky na úrovni centrální správy IT i jednotlivých lokálních pracovišť .
 • Úloha zahrnuje :
  • vyhodnocení logů hlavních, serverů,
  • vyhodnocení logů firewallu,logů aktivních prvků (switche, routery), gatewaye (např.proxy server),
  • systémy detekce a ochrany proti průniku (IDS/IPS),
  • systémy monitoringu událostí a incidentů (SIEM),
  • monitorovací provozní systémy,
  • antivirové a antimalwarové systémy,
  • systémy ochrany dat (DLP),
  • systémy behaviorální analýzy sítí (NBA), apod.
 • Do této úlohy spadá i analýza rizik , neboť bezpečnostní opatření obvykle vyplývají z provedené a opakované analýzy rizik, tj. identifikace, vyhodnocení a zvládání rizik obsahující identifikovaná rizika a plán jejich zvládání a opatření.
3. Vstupy úlohy:
 • Bezpečnostní politika v IT (D141A ),
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Aplikační architektura (D053A ),
 • Technologická architektura (D054A ),
 • Analýzy a plán rozvoje datových zdrojů (D212A ),
 • Plán rozvoje pracovních kapacit (D223A ),
 • Plán rozvoje technologické infrastruktury (D235A ),
 • Rozpočet IT (D325A ).
4. Výstupy úlohy:
 • Plán bezpečnostních opatření (D142A ),
 • Bezpečnostní směrnice v IT (D143A ),
 • Specifikace bezpečnostních požadavků (D145A ).
5. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Zpracování dokumentace ISMS,
 • Příprava personálu organizace na audit,
 • Dodání úplných a pravdivých informací během realizace auditu.
6. Doporučené praktiky
 • Je vhodné ověřit a nejlépe i doložit způsobilost a znalosti auditorů (resp. technických expertů) vzhledem ke specifikům oboru organizace.
 • K podrobnějšímu ověření kvality bezpečnosti informačního systému proti napadení je vhodné použít důkladné penetrační testy nezávislým expertem.
 • Negativní nálezy může lze objevit i pomocí metod sociálního inženýrství aplikovaného na pracovníky (například lze užít tzv. honeypot).
7. “Řízení bezpečnosti provozu a rozvoje IT služeb“ - klíčové aktivity
 • Hodnocení dodržování zásad bezpečnostní politiky - na úrovni centrální správy podnikové informatiky i jednotlivých lokálních pracovišť.
 • Analýzy bezpečnostních rizik - zahrnují identifikace, vyhodnocení a zvládání rizik obsahující identifikovaná rizika a plán jejich zvládání a opatření.
 • Kontrola a hodnocení jednotlivých bezpečnostních aktivit a opatření - zahrnuje vyhodnocení logů hlavních, serverů, vyhodnocení logů firewallu,logů aktivních prvků (switche, routery), gatewaye (např.proxy server), systéme detekce a ochrany proti průniku (IDS/IPS), systémy monitoringu událostí a incidentů (SIEM), monitorovací provozní systémy, antivirové a antimalwarové systémy, systémy ochrany dat (DLP), systémy behaviorální analýzy sítí (NBA), apod.