Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Specifikace bezpečnostních požadavků
Specifikace bezpečnostních požadavků
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D145A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Jech, V.
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-11-08
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Specifikace bezpečnostních požadavků - účel dokumentu
  • Účelem je určit bezpečnostní požadavky, tedy stanovit, zda-li server nebo koncové zařízení potřebují být zabezpečeny na vysoké úrovni nebo jen minimálně.

2. Obsah dokumentu
  • Koncept DEVSEC, jehož je dokument součástí, pracuje s pěti úrovněmi bezpečnostních požadavků (minimální, nízké, střední, vysoké, maximální), přičemž úrovně jsou kumulativní (vyšší úroveň zahrnuje všechny nižší úrovně).
  • Pro stanovení bezpečnostních požadavků oslovení respondenti vyplní dotazník část A (viz přiložený balíček ke stažení).
  • Dotazníky vyplněné jednotlivými hodnotícími se pak vyhodnotí společně s využitím tabulky část B (viz přiložený balíček ke stažení).
3. Vznik dokumentu
  • V úloze: Řízení bezpečnosti serverů a koncových zařízení (U164A ).
4. Obsah balíčku ke stažení
  • Text: doporučená struktura dokumentu,
  • Tabulka: dotazník k bezpečnosti serverů a koncových stanic,
  • Tabulka: vyhodnocení dotazníku.