Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Aplikační architektura
Aplikační architektura
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D053A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Voříšek, J. KIT, VŠE
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Aplikační architektura - účel dokumentu

Účelem je vytvořit celkový pohled na aplikace podnikové informatiky, jejich vazby. Vytvořit základ pro efektivní komunikaci o IT aplikacích mezi IT a byznysem a podklad pro systematický rozvoj, resp. nákup aplikací do informatiky podniku.

2. Obsah dokumentu

Aplikační architektura slouží k řízení rozvoje a provozu aplikací a zejména je prostředkem dosažení potřebné stability informačního systému. Dokument obsahuje seznam všech aplikací daného informačního systému a jejich vzájemných vazeb. U aplikací může dále specifikovat řadu atributů potřebných k řízení (základní funkcionalita, dodavatel atd.). Návrh obsahu dokumentu je uveden v připojeném souboru, včetně masky základní tabulky. Deatailni charakteristiky aplikační architektury - viz faktor (F152)

3. Obsah balíčku ke stažení
  • Text: doporučená struktura dokumentu,
  • Tabulka: přehled aplikací v aplikační architektuře a jejich vzájemných vazeb