Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Aplikační architektura
Aplikační architektura
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D053A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Voříšek, J. KIT, VŠE
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-12-17
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Aplikační architektura - účel dokumentu
 • Účelem je vytvořit celkový pohled na aplikace podnikové informatiky, jejich vazby .
 • Vytvořit základ pro efektivní komunikaci o IT aplikacích mezi IT a byznysem a podklad pro systematický rozvoj, resp. nákup aplikací do informatiky podniku.
2. Obsah dokumentu
 • Aplikační architektura slouží k řízení rozvoje a provozu aplikací a zejména je prostředkem dosažení potřebné stability informačního systému.
 • Dokument obsahuje seznam všech aplikací daného informačního systému a jejich vzájemných vazeb .
 • Detailní charakteristika aplikací může dále specifikovat řadu atributů potřebných k řízení (základní funkcionalita, dodavatel atd.). Jsou obsaženy v rámci faktoru MBI "Aplikační architektura" (F152 ).
3. Struktura dokumentu:
 1. Požadavky na aplikační architekturu,
 2. Základní schéma aplikační architektury,
 3. Aplikační portfolio – dílčí charakteristiky aplikací:
  1. Jednoznačná identifikace aplikace,
  2. Plný název aplikace,
  3. Stav aplikace v rámci architektury: (P – plánovaná, plánovaný termín zahájení řešení, implementace, R – v řešení, plánovaný termín předání do provozu a užití, U – v běžném užití, provozovaná, počet let využívání aplikace),
  4. Kategorie aplikace, např.: ERP, BI, CRM apod.,
  5. Vazba na aplikační software, tj. z kterých aplikačních software je aplikace vytvořena, resp. na jakých je založena,
  6. Vymezení obsahu aplikace, základní funkcionalita,
  7. Podnikové procesy, které aplikace podporuje,
  8. Význam aplikace pro úspěšnost a konkurenceschopnost podniku,
  9. Tvorba aplikace – (I – individuální řešení, T – na bázi typového software, K – kombinací obou přístupů),
  10. Zajištění provozu (V – vlastními kapacitami, O – outsourcing, S – jako služba SaaS v rámci cloud computingu),
  11. Počet uživatelů aplikace,
  12. Podnikové útvary, které aplikaci využívají,
  13. Vlastník aplikace – subjekt, který je zodpovědný za provoz a další rozvoj aplikace, případně s rozlišením vlastníka a správce aplikace,
  14. Dodavatel, resp. dodavatelé aplikace, včetně interního IT útvaru,
  15. Architektura aplikace, využití - tenký / tlustý klient, webové služby, virtualizace atd.,
  16. Softwarová platforma, resp. platformy aplikace – operační systémy, vývojová prostředí,
  17. Databázová platforma, resp. platformy aplikace, databázové systémy, základní charakteristika obsahu databází,
  18. Technická platforma, resp. platformy aplikace – servery, nároky na koncová zařízení,
  19. Dostupnost aplikace pro koncové uživatele, průměrná hodnota v % času,
  20. Soulad s SLA,
  21. Aplikace pracuje s utajovanými daty (A/N),
 4. Vazby mezi aplikacemi v architektuře,
 5. Závěry k návrhu aplikační architektury.
4. Poznámky, reference:
 • Podrobnější struktura je v připojeném balíčku ke stažení.
5. Vznik dokumentu
 • V úloze: Promítnutí architektury IT služeb do dílčích IT architektur (U034A ).