Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Aplikační architektura
Aplikační architektura
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F152
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-06-19
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení

*/ Aplikační architektura slouží k řízení rozvoje a provozu aplikací a zejména je prostředkem dosažení potřebné stability informačního systému. Dokument obsahuje seznam všech aplikací daného informačního systému a jejich vzájemných vazeb. U aplikací může dále specifikovat řadu atributů potřebných k řízení (základní funkcionalita, dodavatel atd.).*/Při zařazování nové aplikace do aplikační architektury musí IT architekt rozhodnout, jakým způsobem bude nová aplikace vyvinuta, resp. získána. Přicházejí v úvahu dvě základní alternativy – individuální aplikační software (IASW) nebo typový aplikační software (TASW). Specifickým případem TASW pak je open-source software (OSS).

2. Efekty, výhody:
  • Aplikační architektura podává komplexní přehled o provozovaných, řešených i plánovaných aplikacích s vymezením jejich vzájemných vazeb,
  • Aplikační architektura je podkladem pro systematické dlouhodobé řízení IT ve firmě, nástrojem řízení IT jak na strategické, tak taktické úrovni,
  • Aplikační architektura většinou tvoří jádro informační strategie firmy,
  • Je důležitým prostředkem pro efektivní komunikaci o plánech rozvoje IT mezi IT útvary, uživatelskými útvary i externími dodavateli.,
  • Aplikační architektura umožňuje kvalitně plánovat nové aplikace a zasazovat je do stávajícího systému aplikací, redukuje špatně nebo mylně pořizované nebo vyvíjené nové aplikace.
3. Problémy a omezení:
  • Pro řešení a rozvoj aplikační architektury musí být obvykle vyčleněn specialista („solution architect“), což může být v jeho zajištění problém.
  • Pokud aplikační architekturu navrhuje externí dodavatel, pak je riziko, že bude do ní především zařazovat produkty ze svého portfolia,
  • Při využívání aplikační architektury musí být na straně uživatelů i informatiků odpovídající znalosti a pochopení její potřeby.
  • Ještě před zahájením řešení aplikační architektury musí být jasně definované, jak bude využita v řízení firmy a v jejím rozvoji, do jakých projektů se bude promítat, jaké další architektury na ni budou vázat.