Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Bezpečnostní politika v IT
Bezpečnostní politika v IT
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D141A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-15
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Bezpečnostní politika v IT - účel dokumentu
 • Účelem je specifikovat hlavní zásady a pravidla pro ochranu podnikových aktiv .

2. Obsah dokumentu
 • Bezpečnostní politika v informatice je dokument obsahující soubor zásad a pravidel, s jejichž pomocí organizace chrání svá aktiva .
 • Bezpečnostní politika je kontinuálně aktualizována v souladu se změnami prostředí a zahrnuje:
  • politiku přípustného užívání aktiv,
  • specifikaci vzdělávacího procesu zaměstnanců v oblasti ochrany aktiv,
  • objasnění způsobu uskutečňování a vynucování bezpečnostních opatření,
  • proceduru vyhodnocení účinnosti politiky vedoucí k provedení její změny.
3. Vznik dokumentu
 • V úloze: Formulace bezpečnostní politiky (U161A )