Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Katalog IT služeb
Katalog IT služeb
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D111A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Katalog IT služeb - účel dokumentu

Účelem je vytvořit souhrnný přehled pro byznys i IT o aktuálně poskytovaných IT službách a jejich podstatných charakteristikách.

2. Obsah dokumentu

Evidence IT služeb je obsahem katalogu informatických služeb. Katalog obsahuje pro každou službu řadu atributů, které jsou základem pro následné přípravy SLA, např. obsahové vymezení služby, objemové charakteristiky atd. Kompletní přehled atributů je obsahem přiložené masky dokumentu, včetně tabulky v Excelu pro další případné využití. Organizace může mít více různých katalogů služeb - některé z nich mohou být zaměřeny navenek organizace (na zákazníky, kteří služby nakupují a platí za ně tržní ceny) a dovnitř organizace (na interní útvary, které služby konzumují v rámci zajištění fungování organizace). Katalog služeb sestavený pro interní účely umožňuje:

  • Interním oddělením volit služby, které jsou důležité pro zajištění jejich aktivit, činností a procesů,
  • IT oddělení plánovat kapacity na zajištění služeb. Toto je možné díky sledování poptávky po určitých službách a sledování jejího vývoje v čase.
  • Vedení organizace volit vhodné poskytovatele služeb. Díky katalogu služeb je možné porovnávat různé služby navzájem a hodnotit je tak z pohledu ceny a kvality. To umožňuje vybrat optimální poskytovatele služeb.

Služby je možné seskupovat do balíčků v souvislosti se strategickým rozhodnutím vedení organizace. Jednotlivé služby nebo balíčky je možné cenově zvýhodňovat či naopak znevýhodňovat bez ohledu na jejich skutečnou cenu a stimulovat tak poptávku po nich. Balíčky služeb zároveň slouží jako způsob, který nutí uživatele objednávat / konzumovat určité služby společně bez ohledu na jejich preference.

3. Obsah balíčku ke stažení

Text: doporučená struktura dokumentu