Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Vytvoření a rozvoj katalogu IT služeb
Vytvoření a rozvoj katalogu IT služeb
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U101A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-08-25
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.7
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Vytvoření a rozvoj katalogu IT služeb“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je formou katalogu vytvořit pro uživatele/zákazníky přehled IT služeb nabízených IT útvarem v daném období.
 • Dle tohoto katalogu pak uživatelé/zákazníci IT služby objednávají .
2. Obsah úlohy
 • Předmětem úlohy je dohoda odběratele a poskytovatele služeb o službách , které budou dodávány.
 • Určenı́ požadavků na službu je zachyceno v podobě dohody o úrovni služeb (SLA) uzavřené mezi odběratelem a poskytovatelem služby, která stanoví cíle služeb, charakteristiky pracovní zátěže i výjimky. Služby spolu mohou různě souviset a mohou používat různé prvky.
 • Poskytovatel proto vytváří a se zákazníkem domlouvá katalog služeb, který zachycuje i prvky služeb a vzájemné závislosti mezi službami. (ISO/IEC 20000-1, 6.1)
 • Pro každou službu jsou v katalogu vedeny tyto údaje :
  • identifikace služby,
  • název služby,
  • kategorie služby (informační, aplikační, infrastrukturní, podpůrná, implementační, služby systémové integrace),
  • obsah služby,
  • nabízené objemové charakteristiky služby (počet uživatelů, objem zpracovávaných dat, počet transakcí apod.),
  • nabízené kvalitativní charakteristiky služby (dostupnost, doba odezvy, zabezpečení apod.),
  • zákazník služby,
  • cena služby, resp. způsob jejího výpočtu na základě objednaných objemových a kvalitativních charakteristik),
  • externí/interní poskytovatel služby,
  • stav služby (plánovaná, provozuschopná, v rutinním provozu, deaktivovaná),
  • vlastník služby,
  • vývojová verze služby.
3. Vstupy úlohy:
 • Architektura IT služeb (D052A ),
 • Analýza stavu informatiky podniku (D021A ),
 • Analýza IT trhu (D022A ),
 • Analýza IT obchodních partnerů (D023A ),
 • Analýza organizace (D024A ),
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Aplikační architektura (D053A ),
 • Hodnocení kvality SLA (D118A ),
 • Analýza IT dodavatelů (D121A ).
4. Výstupy úlohy:
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Architektura IT služeb (D052A ), aktualizovaná.
5. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Existuje vůle a potřeba ve vedení podniku řídit informatiku na základě služeb a jejich katalogu,
 • Lze dosáhnout dohody na kategorizaci služeb a jejich podstatnými charakteristikami mezi zainteresovanými útvary podniku a poskytovateli služeb,
 • Je nastaveno propojení katalogu služeb, jednotlivých charakteristik služeb a struktury SLA.
6. Doporučené praktiky
 • Je účelné nejprve provést kategorizaci IT služeb a vytvořit jejich celkový přehled, následně definovat jednotlivé hodnoty jejich atributů,
 • Obsah katalogu IT služeb je nutné průběžně kontrolovat a aktualizovat podle aktuálního vývoje v nabídce služeb a dle aktuálních potřeb podniku
7. “Vytvoření a rozvoj katalogu IT služeb“ - klíčové aktivity
 • Analýza současného stavu IT služeb - vyhodnocení dokumentace service desk, vyhodnocení ukazatelů uživatelské spokojenosti, analýza podpory IT služeb externím zákazníkům, vyhodnocení ukazatelů zákaznické spokojenosti, analýzu problémů při zadávání požadavků a změnových řízení, specifikaci problémů v kooperaci na projektech - v počtu a kvalitě pracovníků útvaru v projekčních týmech.
 • Založení nového katalogu IT služeb - pokud, katalog služeb dosud neexistuje,
 • Analýza a návrh atributů a dimenzí IT služeb - např. metriky, cena, rozsah, produkty, útvary,
 • Kategorizace IT služeb - např. informační služby, aplikační, infrastrukturní, podpůrné, implementační, služby systémové integrace
 • Ohodnocení služeb dle priorit nebo významu
 • Projednání a schválení katalogu služeb ve vedení IT a podniku,
 • Kompletace dokumentace katalogu IT služeb a provozní zajištění.