Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Analýza stavu informatiky podniku
Analýza stavu informatiky podniku
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D021A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-15
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Analýza stavu informatiky podniku - účel dokumentu
 • Účelem je zjistit aktuální stav podnikové informatiky na strategické úrovni , zejména její problémy a podle možností i jejich příčiny.

2. Obsah dokumentu
 • Dokument Analýza stavu informatiky podniku zahrnuje zhodnocení aktuálního stavu informatiky podniku, tj. jaké jsou její služby a komponenty, kde jsou jejich hlavní problémy, co je třeba zachovat, co nahradit nebo upravit (např. upgrade).
 • Dokument obsahuje výsledky analytických činností v těchto hlavních oblastech:
  • strategické řízení informatiky,
  • poskytované IT služby a jejich architektura,
  • stav a problémy podnikových aplikací,
  • stav a problémy datových zdrojů,
  • stav a problémy technologické infrastruktury, zajištění bezpečnosti provozu systému,
  • stav a problémy personálního a organizačního zajištění informatiky,
  • ekonomické aspekty rozvoje a provozu informatiky,
  • stav a problémy externích dodavatelů a poskytovatelů služeb.
3. Vznik dokumentu
 • V úlohách:
  • Analýza podnikové kultury, zralosti podnikových procesů a znalostí zaměstnanců (U026A ),
  • Analýza a hodnocení současného stavu IT podniku (U027A ).
4. Obsah balíčku ke stažení
 • Text: doporučená struktura dokumentu,
 • Tabulka: pro záznam dílčích charakteristik jednotlivých aplikací ,
 • Tabulka: pro záznam dílčích charakteristik komponent infrastruktury ,
 • Tabulka: pro záznam dílčích charakteristik datových zdrojů