Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Analýza stavu informatiky podniku
Analýza stavu informatiky podniku
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D021A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Analýza stavu informatiky podniku - účel dokumentu

Účelem je zjistit aktuální stav podnikové informatiky na strategické úrovni, zejména její problémy a podle možností i jejich příčiny.

2. Obsah dokumentu

Dokument Analýza stavu informatiky podniku zahrnuje zhodnocení aktuálního stavu informatiky podniku, tj. jaké jsou její služby a komponenty, kde jsou jejich hlavní problémy, co je třeba zachovat, co nahradit nebo upravit (např. upgrade). Dokument obsahuje výsledky analytických činností v těchto hlavních oblastech:

 • strategické řízení informatiky,
 • poskytované IT služby a jejich architektura,
 • stav a problémy podnikových aplikací,
 • stav a problémy datových zdrojů,
 • stav a problémy technologické infrastruktury, zajištění bezpečnosti provozu systému,
 • stav a problémy personálního a organizačního zajištění informatiky,
 • ekonomické aspekty rozvoje a provozu informatiky,
 • stav a problémy externích dodavatelů a poskytovatelů služeb.

3. Obsah balíčku ke stažení
 • Text: doporučená struktura dokumentu,
 • Tabulka: pro záznam dílčích charakteristik jednotlivých aplikací,
 • Tabulka: pro záznam dílčích charakteristik komponent infrastruktury,
 • Tabulka: pro záznam dílčích charakteristik datových zdrojů