Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Analýza a hodnocení současného stavu IT podniku
Analýza a hodnocení současného stavu IT podniku
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U027A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Voříšek, J. (KIT, VŠE), Rejzek, M. (FIT, ČVUT)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-12-10
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Analýza a hodnocení současného stavu IT podniku“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je zhodnotit podstatné charakteristiky současných provozovaných, řešených i plánovaných součástí IT , jejich kvalitu a zejména problémy a omezení.
2. Obsah úlohy
 • Úloha identifikuje hlavní problémy a možnosti dalšího rozvoje IT podniku.
 • Pro každou z analyzovaných součástí jsou na výstupu formulovány odpovědi na otázky, co zachovat, co změnit, resp. upravit, co nahradit , resp. v jakém rozsahu mají být provedeny změny těchto objektů.
 • Analýza se provádí v této struktuře, blíže viz dokument (D021A ):
  • Strategické řízení IT,
  • Architektura IT služeb,
  • Aplikační architektura,
 • Datová architektura,
  • Technologická architektura,
  • Bezpečnostní aspekty současného IT,
  • Personální zajištění současného IT,
  • Externí dodavatelé produktů a IT služeb,
  • Organizace vývoje a provozu IT,
  • Ekonomické charakteristiky současného IT.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Faktorem úspěšnosti úlohy je dostatečná součinnost poskytnutá ze strany klíčových uživatelů hodnocených IT služeb.
 • Analýzu dané součásti (komponenty) podnikové informatiky je vhodné dělat pouze tehdy, když daná komponenta ovlivňuje dosažení některých podnikových nebo IT cílů. Jinak může být samoúčelná.
4. Doporučené praktiky
 • Analýza jednotlivých součástí podnikové informatiky by se neměla omezit na konstatování stavu (jak se často děje), ale měla by vést k jasným závěrům, co zachovat, co nahradit, co změnit, co vyřadit.
 • Vzhledem k tomu že analýza v této úloze se provádí na strategické úrovni řízení, je účelné zvolit i přiměřenou úroveň podrobnosti , tedy nikoli detailní.
5. “Analýza a hodnocení současného stavu IT podniku“ - klíčové aktivity
 • Určení rozsahu a hloubky analýzy - na začátku každé analýzy je důležité určit v jakých oblastech a do jaké hloubky budeme analýzu provádět. V komplexním zhodnocení IT v podniku z pohledu řízení je vhodné zahrnout všechny zde popisované oblasti. Určení hloubky analýzy oblasti je pak závislé na poskytnutém času, financích a vlivu oblasti na efektivitu byznysu. Rozsah analýzy může být například omezen pouze na důležitější IT služby a aplikace,
 • Určení zdrojů dat pro analýzy - možných zdrojů dat pro analýzy ve všech oblastech může být mnoho a každý podnik je mívá pojmenované a kategorizované různě. Někdy dokonce nemusí být některé oblasti popsané vůbec nebo jsou popisy neaktuální a notně zastaralé. V takovém případě je na auditorovi, který vyhodnocení provádí, aby se vhodnými rozhovory se zástupci IT i byznysu či jiným způsobem dopracoval k odpovědi. Absence důležitých dokumentů, či jejich zastaralost by se měla promítnout do celkového hodnocení,
 • Realizace rozhovorů - rozhovory jsou prováděny jak se zástupci IT, tak se zástupci byznysu. Rozhovory se zástupci IT jsou prováděny za účelem upřesnění a potvrzení korektnosti údajů, které je možné vyčíst z dostupné dokumentace a sestavení obrazu o stavu IT v oblastech, které z dokumentace nelze vyčíst. Rozhovory se zástupci byznysu jsou důležité pro získání představy o spokojenosti a úrovni, které IT ve zkoumaných oblastech byznysu zákazníkům poskytuje,
 • Vytvoření draftu analýzy na základě sesbíraných a vyhodnocených údajů - základní dokumentace výsledků analýzy se vytváří jako podklad pro jejich projednání a odsouhlasení s manažery a dalšími uživateli podniku. Je účelné již v tomto bodě připravovat dokumentaci alespoň v předpokládané finální struktuře, např. v podobě dokumentu (D021A ),
 • Finalizace a potvrzení závěrů se zástupci IT a klíčových zákazníků IT služeb - nezbytným krokem je potvrzení závěrů vyplývajících z analýzy se zástupci IT a klíčovými zákazníky IT služeb, aby nedošlo k  mylné interpretaci některých výroků a závěrečná zpráva popisovala skutečnost co nejpřesněji,
 • Dokončení výstupní zprávy - výstupem je celková analýza stavu podnikové informatiky, konsolidovaná např. v podobě dokumentu (D021A ).