Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Analýza IT dodavatelů
Analýza IT dodavatelů
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D121A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-15
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Analýza IT dodavatelů - účel dokumentu
 • Účelem je hodnotit objem a kvalitu jednotlivých dodavatelů IT a jimi poskytovaných služeb a produktů.
2. Obsah dokumentu
 • Analýza dodavatelů informatiky je založena na základních informacích o dodavatelích IT, na resp. jejich profilech.
 • Zahrnuje např. hodnocení poskytovaných služeb, dodávaných produktů, kvality kooperace, tj. dodržování termínů, úroveň dokumentace atd. Specifickou částí hodnocení je i cenová úroveň dodávaných služeb a produktů.
3. Struktura dokumentu:
 1. Úvodní vymezení dokumentu:
  1. účel a cíl dokumentu Analýza dodavatelů podnikové informatiky,
  2. komu je určen, při jakých řídících aktivitách má být využit,
 2. Přehled aktuálních externích dodavatelů a poskytovatelů IT služeb:
  1. název společnosti, adresa, kontaktní údaje, celkové vymezení poskytovaných IT služeb a produktů,
  2. čas (např. rok) zahájení kooperace s dodavatelem, případně čas ukončení nebo přerušení kooperace,
 3. Celkové hodnocení dodavatelů a poskytovatelů IT služeb:
  1. přehled hlavních dosahovaných efektů z kooperace s externími dodavateli,
  2. přehled hlavních problémů v kooperaci s externími IT dodavateli,
  3. návrh aktuálních opatření k řešení existujících problémů,
 4. Návrh koncepce vztahů s dodavateli IT:
  1. návrh principů a pravidel pro rozvoj externích kooperací s dodavateli a poskytovateli IT produktů a služeb,
  2. určení další orientace podniku na vybrané externí dodavatele a poskytovatele IT produktů a služeb,
 5. Kontaktní pracovníci dodavatele (jméno, funkce, kontakty, předmět kooperace),
 6. Přehled uzavřených případně připravovaných smluv s dodavatelem:
  1. id. smlouvy, stav smlouvy (v plnění, uzavřená, ukončená apod.),
  2. předmět smlouvy, období,
  3. zodpovědný pracovník,
  4. finanční objem,
 7. Přehled poskytovaných hlavních IT služeb dodavatelem: ++id. a název služby,
  1. typ služby (konzultační, analytická, implementační, školicí, apod.),
  2. rámcové vymezení obsahu,
  3. období poskytované služby,
  4. hodnocení služby, hlavní problémy,
 8. Přehled poskytovaných hlavních IT produktů:
  1. id. a název produktu, typ produktu (aplikační SW, základní SW atd.),
  2. funkcionalita,
  3. doba instalace, resp. nasazení produktu,
  4. hodnocení produktu, hlavní problémy,
 9. Souhrnné hodnocení dodavatele:
  1. kvalita služeb,
  2. dodržování termínů,
  3. cenová úroveň,
  4. úroveň dokumentace (obsahová, formální),
  5. rozsah a komplexnost služeb,
  6. úroveň řízení (projektů, úloh),
  7. úroveň kooperace, komunikace s pracovníky,
  8. personální stabilita,
  9. metodiky a jejich využití,
  10. doporučení pro další kooperaci s dodavatelem,
 10. Souhrnné závěry z hodnocení jednotlivých dodavatelů IT:
  1. přehled hlavních efektů a problémů,
  2. návrh dodavatelů pro prioritní spolupráci,
  3. návrh dodavatelů pro strategické významné IT služby a produkty,
  4. návrh dodavatelů, s nimiž nemá být obnovována spolupráce.
4. Vznik dokumentu
 • V úloze: Řízení vztahů s dodavateli IT (U132A ).