Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Architektura IT služeb
Architektura IT služeb
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D052A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-15
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Architektura IT služeb - účel dokumentu
  • Účelem je vyjádřit souhrnný pohled na uspořádání IT služeb v podniku , jejich strukturalizaci a vzájemné vazby.
  • Vytvořit základ pro efektivní komunikaci IT s byznysem a pro systematický rozvoj IT služeb.
2. Obsah dokumentu
  • IT služby jsou hlavním nástrojem komunikace mezi informatikou a byznysem.
  • Dokument Architektura IT služeb obsahuje charakteristiku všech IT služeb poskytovaných v daném podniku.
  • Služba je popsána jejími parametry (obsah, objem, kvalita, cena, vazby dané služby na ostatní služby), které jsou podstatné pro byznys, přitom neobsahují žádné technické detaily, ke kterým se manažeři podniku nemohou adekvátně vyjadřovat.
  • Detailní charakteristiky vyjadřuje faktor MBI "Architektura IT služeb " (F151 ).
3. Vznik dokumentu
  • V úloze: Návrh architektury IT služeb (U033A ).