Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Architektura IT služeb
Architektura IT služeb
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F151
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Architektura IT služeb - obsahové vymezení
  • Architektura IT služeb obsahuje charakteristiku všech IT služeb poskytovaných v daném podniku.
  • Služba je popsána jejími parametry (obsah, objem, kvalita, cena, vazby dané služby na ostatní služby), které jsou podstatné pro byznys, přitom neobsahují žádné technické detaily, ke kterým se manažeři podniku nemohou adekvátně vyjadřovat.