Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Návrh architektury IT služeb
Návrh architektury IT služeb
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U033A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Voříšek, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-12-17
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.6
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Návrh architektury IT služeb“ – cíl, účel
 • Cílem je popsat základní charakteristiky IT služeb (obsah, objem, kvalita, limitní cena) tak, aby byznysu bylo jasné, jakou podporu od IT může očekávat a za jakou cenu.
2. Obsah úlohy
 • Architektura IT služeb představuje základní komunikační nástroj mezi byznysem a IT . Obsahuje seznam IT služeb a jejich vzájemných vazeb.
 • Systém, na kterém je architektura definována, je celý informační systém podniku .
 • Jednotlivé komponenty architektury jsou IT služby byznysu (informační, aplikační, podpůrné a smíšené).
 • Vazby mezi službami popisují jejich vzájemné závislosti (např. když využívání služby A je vázáno na současné využití služby B, protože služba A využívá data a/ne o funkcionalitu služby B).
 • Architektura IT služeb neobsahuje žádné technické detaily (jakými aplikacemi bude zajištěna, na jaké technologické platformě budou aplikace provozovány, kdo bude aplikace a platformu provozovat apod.) a to z toho důvodu, aby byznys manažeři nebyli zahlceni technickými detaily řešení. Tyto technické detaily jsou pak řešeny dílčími IT architekturami .
 • IT služby se přiřazují k :
  • jednotlivým typům uživatelů služeb - veřejnost, partneři, zákazníci, zaměstnanci,
  • jednotlivým podnikovým procesům, na jejichž podporu služby slouží,
  • jednotlivým aplikacím, které zajišťují funkcionalitu služby.