Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Analýza organizace
Analýza organizace
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D024A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Prágr, A. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-15
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Analýza organizace - účel dokumentu
 • Účelem dokumentu je zjistit, jaká je úroveň organizace podniku a jak odpovídá potřebám a možnostem informatiky .
2. Obsah dokumentu
 • Dokument slouží jako podpůrný dokument analytikovi, který bude provádět analýzu podnikové kultury , zralosti podnikových procesů a znalostí zaměstnanců.
 • Dokument obsahuje vždy kontrolní otázky, které by měly být zjištěny během šetření a vzory procesů, které představují ideální podobu a postup v příslušné oblasti.
3. Struktura dokumentu:
 1. Analýza organizační struktury organizace,
 2. Analýza hodnot organizace,
 3. Analýza procesů a firemních znalostí,
 4. Analýza metrik,
 5. Dokážete sledovat a vyhodnotit přínosy jednotlivých procesů?,
 6. Analýza lidí (znalostí) v organizaci,
 7. Souhrnné závěry.
4. Poznámky, reference:
 • Podrobnější struktura je v připojeném balíčku ke stažení.
5. Vznik dokumentu
 • Ve skupině úloh: Analýza podnikové informatiky, jejího okolí a shrnutí požadavků na IT (TG003 ).