Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Technologická architektura
Technologická architektura
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D054A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Technologická architektura - účel dokumentu

Účelem je vytvořit celkový pohled na technologickou infrastrukturu, její uspořádání. Vytvořit základ pro systematický rozvoj, resp. nákup prvků IT infrastruktury.

2. Obsah dokumentu

Technologická architektura popisuje uspořádání technologické infrastruktury, které odpovídá potřebám informačního systému. Definuje hlavní technologické zdroje (technické, softwarové, komunikační linky), jejich charakteristiky, umístění a vazby mezi nimi. Návrh obsahu dokumentu je uveden v připojeném souboru, včetně masky základní tabulky.

3. Obsah balíčku ke stažení
  • Text: doporučená struktura dokumentu,
  • Tabulka: přehled komponent infrastruktury v technologické architektuře a jejich vzájemných vazeb