Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Technologická architektura
Technologická architektura
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D054A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-15
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Technologická architektura - účel dokumentu
 • Účelem je vytvořit celkový pohled na technologickou infrastrukturu, její uspořádání.
 • Vytvořit základ pro systematický rozvoj , resp. nákup prvků IT infrastruktury.
2. Obsah dokumentu
 • Technologická architektura popisuje uspořádání technologické infrastruktury , které odpovídá potřebám informačního systému.
 • Definuje hlavní technologické zdroje (technické, softwarové, komunikační linky), jejich charakteristiky, umístění a vazby mezi nimi.
 • Detailní charakteristiky vyjadřuje faktor MBI "Technologická architektura" (F153 ).
3. Struktura dokumentu:
 1. Požadavky na technologickou architekturu,
 2. Základní schéma technologické architektury,
 3. Dílčí charakteristiky vybraných prvků IT infrastruktury:
  1. Jednoznačná identifikace prvku IT infrastruktury,
  2. Plný název prvku IT infrastruktury,
  3. Stav prvku IT infrastruktury v rámci architektury: (P – plánovaný, plánovaný termín zahájení řešení, implementace, R – v řešení, plánovaný termín předání do provozu a užití, U – v běžném užití, provozovaná, počet let využívání prvku IT infrastruktury),
  4. Kategorie prvku IT infrastruktury, např.: server, koncová stanice apod.,
  5. Základní funkcionalita prvku IT infrastruktury, hlavní funkce,
  6. Význam prvku IT infrastruktury pro kvalitu podnikové informatiky a úspěšnost a konkurenceschopnost podniku,
  7. Zajištění provozu: (V – vlastními kapacitami, O – outsourcing, S – jako služba IaaS v rámci cloud computingu),
  8. Počet uživatelů prvku IT infrastruktury,
  9. Podnikové útvary, které prvek IT infrastruktury využívají,
  10. Dodavatel, resp. dodavatelé prvku IT infrastruktury, včetně interního IT útvaru,
  11. Soulad s SLA,
  12. Podstatné parametry prvku IT infrastruktury,
 4. Vazby mezi prvky IT infrastruktury,
 5. Závěry k návrhu technologické architektury.
4. Poznámky, reference:
 • Podrobnější struktura je v připojeném balíčku ke stažení.
5. Vznik dokumentu
 • V úloze: Promítnutí architektury IT služeb do dílčích IT architektur (U034A ).