Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Technologická architektura
Technologická architektura
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F153
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-06-20
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. TObsahové vymezení
 • Technologická architektura popisuje uspořádání technologické infrastruktury, které odpovídá potřebám informačního systému.
 • Definuje hlavní technologické zdroje (technické, softwarové, komunikační linky), jejich charakteristiky, umístění a vazby mezi nimi.
2. Efekty, výhody:
 • Technologická architektura podává komplexní přehled o provozovaných, řešených i plánovaných technologií a technologických prvcích (technických, síťových,..) s vymezením jejich vzájemných vazeb,
 • Technologická architektura je podkladem pro systematické dlouhodobé řízení IT infrastruktury ve firmě, nástrojem řízení IT jak na strategické, tak taktické úrovni,
 • Technologická architektura většinou tvoří součást informační strategie firmy,
 • Je důležitým prostředkem pro efektivní komunikaci o plánech rozvoje IT infrastruktury mezi IT útvary i externími dodavateli.
 • Technologická architektura umožňuje kvalitně plánovat rozvoj IT infrastruktury, redukuje špatně nebo mylně pořizované technologické prostředky.
3. Problémy a omezení:
 • Pro řešení a rozvoj Technologická architektury musí být obvykle vyčleněn specialista, což může být v jeho zajištění problém.
 • Pokud Technologickou architekturu navrhuje externí dodavatel, pak je riziko, že bude do ní především zařazovat produkty ze svého portfolia,
 • Při využívání Technologické architektury musí být na straně interních informatiků odpovídající znalosti a pochopení její potřeby a schopnost kvalifikované komunikace s externími dodavateli,
 • Ještě před zahájením řešení technologické architektury musí být jasně definované, jak bude využita v řízení a plánování rozvoje infrastruktury, do jakých projektů se bude promítat, jaké ostatní architektury s ní budou souviset.