Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Technologická architektura
Technologická architektura
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F153
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Technologická architektura - obsahové vymezení
  • Technologická architektura popisuje uspořádání technologické infrastruktury, které odpovídá potřebám informačního systému.
  • Definuje hlavní technologické zdroje (technické, softwarové, komunikační linky), jejich charakteristiky, umístění a vazby mezi nimi.