Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Analýzy a plán rozvoje datových zdrojů
Analýzy a plán rozvoje datových zdrojů
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D212A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Šubrt (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-12-15
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Analýzy a plán rozvoje datových zdrojů - účel dokumentu
 • Účelem je vyhodnotit rozsah a kvalitu provozovaných datových zdrojů a určit jejich další rozvoj, včetně pořízení externích dat.

2. Obsah dokumentu
 • Dokument Analýzy a plán rozvoje datových zdrojů představuje podklad pro řešení interních i externích datových zdrojů a jejich hodnocení z hlediska jejich vývoje, zodpovědnosti za jejich naplnění a zejména hodnocení kvality, včetně specifikace klíčových problémů.
 • Současně obsahuje plán vytvoření nových datových zdrojů, např. v souvislosti s připravovanými aplikacemi, nebo pořízení nových datových zdrojů od externích poskytovatelů.
3. Struktura dokumentu:
 1. Úvodní vymezení dokumentu,
 2. Analýza datových zdrojů,
 3. Plán rozvoje datových zdrojů – struktura položek:
  1. Kategorie datového zdroje,
  2. Plný název datového zdroje,
  3. Předpokládaný dodavatel, resp. tvůrce datového zdroje – interní útvar, externí poskytovatel dat,
  4. Plánovaný termín zahájení provozu a užití datového zdroje,
  5. Odhad nákladů na infrastrukturu, data a služby spojené s přípravou datového zdroje,
  6. Předpokládané umístění datového zdroje – centralizované, na podnikových útvarech apod.,
  7. Využití datového zdroje podle aplikací, problémy ve vztahu k aplikacím,
  8. Využití datového zdroje podle podnikových útvarů, případně rolí a pracovníků,
  9. Zodpovědnost za stav obsahu a užití datového zdroje podle rolí, případně podle pracovníků,
  10. Zodpovědnost za provoz datového zdroje podle rolí, případně podle pracovníků,
  11. Bezpečnostní nároky datového zdroje,
 4. Závěry k analýze a plánu datových zdrojů.
4. Poznámky, reference:
 • Podrobnější struktura je v připojeném balíčku ke stažení.
5. Vznik dokumentu
 • V úlohách:
  • Plánování rozvoje datových zdrojů, (U202A ),
  • Řízení externích dat (U203A ).