Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Plán rozvoje pracovních kapacit
Plán rozvoje pracovních kapacit
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D223A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-15
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Plán rozvoje pracovních kapacit - účel dokumentu
  • Účelem je specifikovat plánované hodnoty personálních kapacit a požadavky na kvalifikaci pracovníků.
2. Obsah dokumentu
  • Plán rozvoje pracovních kapacit definuje na základě zpracovávaných analýz plány rozvoje personálních kapacit a plány personálního zajištění podle jednotlivých projektů, úseků provozu a specializovaných služeb informatiky.
  • Obsahuje rovněž plány rozvoje kvalifikace pracovníků podle profesních skupin.
3. Vznik dokumentu
  • V úloze: Plánování personálních zdrojů v IT (U222A ).