Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Plánování personálních zdrojů v IT
Plánování personálních zdrojů v IT
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U222A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Plánování rozvoje personálních zdrojů“ – účel:
 • Účelem je určit potřeby rozvoje personálních struktur pro informatiku na straně uživatelů i IT specialistů,
 • Účelem plánovací úlohy je efektivní a co nejpřesnější zpracování plánů rozvoje personálních zdrojů podniku realizované podle různých hledisek (dimenzí) pro různé časové horizonty,
 • Úloha má současně řešit otázky definované ve scénářích MBI, a to zejména ve scénáři, kde jsou formulovány společné otázky a problémy spojené s řešením plánovacích úloh (SQ005 ).
2. Dimenzionální prostor pro plánování rozvoje personálních zdrojů:
 • Při řešení plánů rozvoje personálních zdrojů je účelné definovat a využívat plánovací hlediska , resp. dimenze , a to z následujících skupin :
  • Základní dimenze (DIG000 ),
  • Lidské zdroje podniku a mzdy (DIGQ20 ),
  • Podniková organizace (DIGQ01 ),
  • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ).
3. Funkcionalita plánování rozvoje personálních zdrojů
 • Plánovací dokument: Plán rozvoje pracovních kapacit (D223A ),
 • Dále uvedené ukazatelé představují pouze vybrané základní, k nim jsou na stránkách jednotlivých metrik doplněny i další související,
 • Obdobně se předpokládá, že na základě specifikovaných ukazatelů se podle potřeby řízení IT vytvářejí i další kalkulované ukazatele.
3.1. Plánování rozvoje personálních zdrojů dle vybraných dimenzí:
 • Ukazatelé pro plánování rozvoje personálních zdrojů:
  • Počty pracovníků ve vztahu k IT (I221 ), Pracovní fond v člověkodnech ve vztahu k IT (I222 ),
  • Počty pracovníků (IQ5001 ), Pracovní fond v člověkodnech (IQ5002 ),
 • Dimenze pro plánování rozvoje personálních zdrojů:
4. Zdroje dat:
 • Podniková personální evidence (DQ250A ),
 • Evidence pracovních míst (DQ251A),
 • Podklady pro osobní údaje pracovníků (DQ254A),
 • Analýza personálních kapacit a potřeb (D222A ),
 • Zadání kvalifikačního projektu (D225A ),
 • Plán projektů (D123A ),
 • Organizační a řídící dokumenty podniku (DQ002A ),
 • Procesní dokumentace podniku (DQ003A ).
5. Nástroje pro plánování rozvoje personálních zdrojů:
 • Plánovací aplikace na bázi business intelligence , např. TM1 (AQ014B ), Targetty (AQ009A ) a další,
 • Specializované aplikace.
6. Podmínky úspěšnosti plánování rozvoje personálních zdrojů:
 • Kvalitní evidence personálních zdrojů a její průběžná aktualizace,
 • Racionální určení rozsahu evidence a plánování personálních zdrojů,
 • Kvalifikované a kvalitní rozbory ekonomické i mimoekonomické náročnosti na zajištění nových personálních zdrojů a rozvoje jejich kvalifikace.