Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Zaměstnanci
Zaměstnanci
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ201
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Zaměstnanci - obsahové vymezení

Dimenze zahrnuje všechny pracovníky, resp. zaměstnance podniku, resp. celou uživatelskou sféru i pracovníky informatiky. Její uplatnění je zejména v analýzách časových kapacit zaměstnanců, jejich absolvovaných školení a dosažené kvalifikace, nákladů informatiky na zaměstnance a jejich skupiny. Zdrojem dat pro dimenzi je personální a mzdová.vidence.

2. Prvky dimenze

Základní struktura dimenze má dvě úrovně, a to profesní kategorie – zaměstnanci. Úroveň profesních skupin je založena na katalogu profesí daného podniku, např. konstruktéři, analytici, vývojáři, účetní apod. Je to tedy jiný pohled na pracovníky podniku, než dimenze Role (Di503), i když se v analytických aplikacích obě dimenze často kombinují. Atributy dimenze Zaměstnanci je např. úroveň vzdělání, délka praxe apod. Obdobně jako v případě útvarů, má tato dimenze v MBI pouze charakter příkladů, nikoli referenční, protože i profesní kategorie se mezi podniky výrazněiší.

3. Datové zdroje dimenze
 • Podniková personální evidence (DQ250A ),
 • Evidence pracovních míst (DQ251A).
4. Kalkulace v rámci dimenze

Agregace za vybrané kategorie pracovníků, resp. profesní skupiny.

5. Atributy dimenze

Úroveň 1: Kategorie, profesní skupina:

 • Identifikátor profesní skupiny,
 • Plný název profesní skupiny

Úroveň 2: Pracovník:

 • Identifikátor pracovníka,
 • Identifikátor profesní skupiny,
 • Příjmení pracovníka,
 • Jméno pracovníka,
 • Telefon,
 • Mailová adresa,
 • Funkce v podniku,
 • Nadřízený pracovník,
 • Vztah k informatice – vlastník, uživatel, informatik.
6. Obsah balíčku ke stažení
 • Text: základní informace k dimenzi, včetně struktur dat,
 • Tabulka: příklady dat dimenze