Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Zaměstnanci
Zaměstnanci
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ201
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Zaměstnanci - obsahové vymezení
 • Dimenze zahrnuje všechny pracovníky, resp. zaměstnance podniku , resp. celou uživatelskou sféru i pracovníky informatiky.
 • Její uplatnění je zejména v analýzách časových kapacit zaměstnanců , jejich absolvovaných školení a dosažené kvalifikace, nákladů informatiky na zaměstnance a jejich skupiny.
 • Zdrojem dat pro dimenzi je personální a mzdová evidence.
2. Prvky dimenze
 • Základní struktura dimenze má dvě úrovně, a to profesní kategorie – zaměstnanci .
 • Úroveň profesních skupin je založena na katalogu profesí daného podniku, např. konstruktéři, analytici, vývojáři, účetní apod. Je to tedy jiný pohled na pracovníky podniku, než dimenze Role (DI503), i když se v analytických aplikacích obě dimenze často kombinují. Atributy dimenze Zaměstnanci je např. úroveň vzdělání, délka praxe apod.
 • Obdobně jako v případě útvarů, má tato dimenze v MBI pouze charakter příkladů , nikoli referenční, protože i profesní kategorie se mezi podniky výrazněiší.
3. Datové zdroje dimenze
 • Podniková personální evidence (DQ250A ),
 • Evidence pracovních míst (DQ251A).
4. Kalkulace v rámci dimenze
 • Agregace za vybrané kategorie pracovníků, resp. profesní skupiny.
5. Atributy dimenze
 • Úroveň 1: Kategorie, profesní skupina :
  • Identifikátor profesní skupiny,
  • Plný název profesní skupiny.
 • Úroveň 2: Pracovník :
  • Identifikátor pracovníka,
  • Identifikátor profesní skupiny,
  • Příjmení pracovníka,
  • Jméno pracovníka,
  • Telefon,
  • Mailová adresa,
  • Funkce v podniku,
  • Nadřízený pracovník,
  • Vztah k informatice – vlastník, uživatel, informatik.
6. Poznámka
 • Struktury a příklady dat dimenze jsou v souboru ke stažení (ikonka v záhlaví stránky).