Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Evidence pracovních míst
Evidence pracovních míst
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ251A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Evidence pracovních míst“ - účel evidence:
  • Evidence pracovních míst je databáze (nebo její část) s informacemi o definovaných pracovních místech v podniku a jejich obsazení jako podklady pro personální plánování a nábory nových pracovníků,
  • Účelem je vytvořit a udržovat všechny informace o disponibilních pracovních místech v podniku pro analytické účely a přípravu plánů personálního rozvoje.
2. Obsah evidence:
  1. Požadavky na pracovní místa,
  2. Organizační zařazení,
  3. Propojení s dalšími pracovními místy,
  4. Odpovědnosti a pravomoci pracovního místa,
  5. Detailní popisy pracovních míst, pracovní náplň,
  6. Informace charakterizující pracovní místo, způsob a kým bylo místo dosud obsazeno.
3. Zpracování evidence