Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Plánovací aplikace Targetty
Plánovací aplikace Targetty
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AQ009A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Rusnák, P. (Clever Decision, Uniwise)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-11-21
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Clever Decision, Uniwise
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Obsahové vymezení Targetty
 • Účelem aplikace napomoci firmám nastavit procesy pro definování podnikového plánu a jeho dosahování a tím přispět ke zvýšení hodnoty jejich podnikání.
 • Aplikace Targetty umožňuje malým a středním podnikům vytvářet podnikové plány , ověřovat si podnikatelské hypotézy a modelovat dopad manažerských rozhodnutí do finančního vývoje firmy.
 • Výrazně zjednodušuje a zefektivňuje plánovací proces použitím OLAP databází a funkce zpětného zápisu.
2. Funkcionalita aplikace
 1. sestavování podnikových plánů ,
 2. tvorba dashboardů ,
 3. různé možnosti alokace hodnot s plánovacími formuláři ,
 4. podpora top-down a bottom-up plánování,
 5. automatizovaná datová konsolidace plánů bez ohledu na počet uživatelů a složitost organizační struktury,
 6. propojení různých typů plánů (rozvaha, výsledovka, cash-flow,…),
 7. změny organizační struktury,
 8. podpora workflow a nastavení práv pro fungování pracovního týmu ,
 9. průběžné kontroly o stavu plánovacího procesu a jeho postupu,
 10. měnové konverze při plánování i s analýzou dopadů kurzovních rozdílů,
 11. vícejazyčné prostředí,
 12. transformace plánovaných hodnot do nákladů a výnosů,
 13. účetní konsolidace pro vyloučení vnitropodnikových transakcí,
 14. automatické transformace plánu do formy obratů na účtech s výstupem ve formě statutárních výkazů,
 15. verzování plánů,
 16. reportů zobrazující skutečnost i plán a historie rolling forecastu,
 17. tvorby individuálních plánů pro manažery a jejich hodnocení na základě dosažených výsledků,
 18. tvorba what-if analýz,
 19. analýza odchylek od plánu,
 20. tvorba forecastů,
 21. reporting,
 22. podpora více účetních standardů IFRS, US GAAP.
3. Odkazy na demo a další zdroje