Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Analýza personálních kapacit a potřeb
Analýza personálních kapacit a potřeb
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D222A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-15
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Analýza personálních kapacit a potřeb - účel dokumentu
  • Účelem je určit aktuální požadavky na kapacity pracovníků pro informatiku a identifikovat možné problémy.
2. Obsah dokumentu
  • Dokument Analýza personálních kapacit a potřeb obsahuje výsledky analýzy disponibilních personálních zdrojů jak v útvaru informatiky, tak v uživatelských útvarech .
  • Zahrnuje hodnocení funkční, profesní a kvalifikační struktury pracovníků a identifikuje hlavní současné i potenciální problémy.
  • Specifickou část tvoří vyhodnocení kapacit IT útvarů i uživatelských útvarů podle požadavků projektů a provozu.
3. Vznik dokumentu
  • V úloze: Personální analýzy v IT (U221A ).