Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Kvalifikační struktura
Kvalifikační struktura
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ202
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Kvalifikační struktura - obsahové vymezení

Dimenze zahrnuje všechny kvalifikační stupně a základní typy škol a vzdělávacích institucí.

2. Prvky dimenze

Základní struktura dimenze má dvě úrovně, a to kvalifikační úroveň (VŠ, SŠ apod.) – typ školy (ČVUT, VŠE apod.).

3. Datové zdroje dimenze
 • Podniková personální evidence (DQ250A ),
 • Evidence školení a kursů (DQ252A),
 • Požadavky na pracovníka (DQ271A),
 • Personální výkazy (DQ281A),
 • Personální analýzy (DQ291A).
4. Kalkulace v rámci dimenze

Agregace za vybrané typy škol.

5. Atributy dimenze

Úroveň 1: Kvalifikační úroveň:

 • Identifikátor kvalifikační úrovně,
 • Plný název kvalifikační úrovně.

Úroveň 2: Typ školy:

 • Identifikátor typu školy,
 • Identifikátor kvalifikační úrovně,
 • Název typu školy,
 • Obsahové zaměření,
 • Vztah k informatice, hodnocení, jak připravuje absolventy pro informatiku.
6. Obsah balíčku ke stažení
 • Text: základní informace k dimenzi, včetně struktur dat,
 • Tabulka: příklady dat dimenze