Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Kvalifikační struktura
Kvalifikační struktura
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ202
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Kvalifikační struktura - obsahové vymezení
 • Dimenze zahrnuje všechny kvalifikační stupně a základní typy škol a vzdělávacích institucí.
2. Prvky dimenze
 • Základní struktura dimenze má dvě úrovně, a to kvalifikační úroveň (VŠ, SŠ apod.) – typ školy (ČVUT, VŠE apod.).
3. Datové zdroje dimenze
 • Podniková personální evidence (DQ250A ),
 • Evidence školení a kursů (DQ252A),
 • Požadavky na pracovníka (DQ271A),
 • Personální výkazy (DQ281A),
 • Personální analýzy (DQ291A).
4. Kalkulace v rámci dimenze
 • Agregace za vybrané typy škol.
5. Atributy dimenze
 • Úroveň 1: Kvalifikační úroveň :
  • Identifikátor kvalifikační úrovně,
  • Plný název kvalifikační úrovně.
 • Úroveň 2: Typ školy :
  • Identifikátor typu školy,
  • Identifikátor kvalifikační úrovně,
  • Název typu školy,
  • Obsahové zaměření,
  • Vztah k informatice, hodnocení, jak připravuje absolventy pro informatiku.
6. Poznámka
 • Struktury a příklady dat dimenze jsou v souboru ke stažení (ikonka v záhlaví stránky).