Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Personální analýzy
Personální analýzy
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ291A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Personální analýzy“ - účel dokumentu
  • Analýzy v rámci řízení personalistiky představují celou skupinu nejrůznějších výstupů analytických aplikací , které vyhodnocují metriky, tj. ukazatele podle příslušných dimenzí, včetně časové dimenze,
  • Účelem je poskytovat analytické podklady pro řízení personalistiky na základě vybraných ukazatelů a jim odpovídajících dimenzí.
2. Obsah dokumentu
  1. Personální analýzy a analýzy personálního rozvoje, tj. analýzy pracovních sil vzhledem k potřebám podniku, analýzy stavu pracovních sil vzhledem k předpokládanému vývoji podniku (z hlediska funkční, věkové), analýzy kvalifikačních struktur,
  2. Analýzy kvalifikace, školení, kursů,
  3. Analýzy bezpečnosti a zdraví pracovníků,
  4. Časové personální analýzy („Time Intelligence“),
  5. Srovnávací analýzy v personálním řízení.
3. Vznik dokumentu
  • Úloha : Personální analýzy (UQ254A ).