Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Evidence školení a kursů
Evidence školení a kursů
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ252A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Evidence školení a kursů“ - účel evidence:
 • Evidence školení a kursů obsahuje informace o připravovaných, nebo realizovaných odborných školeních, kursech nebo studijních programech jako podklady pro plánování kvalifikačního rozvoje pracovníků a přípravu kvalifikačních nebo rekvalifikačních projektů,
 • Účelem je tak vytvořit a udržovat všechny informace o připravovaných nebo realizovaných školeních a kvalifikačních programech pro analytické účely a přípravu plánů kvalifikačního rozvoje.
2. Obsah evidence:
 1. Požadavky na vzdělávání:
  1. Id. požadavku, Obsahové vymezení, Původ požadavku (podnikový rozvoj, certifikace apod.),
  2. Priorita realizace, Zdůvodnění požadavku,
 2. Vlastní školicí aktivity:
  1. Id. programu, kursu, školení, Název, Autor, Garant,
  2. Určení programu, Obsahové vymezení, Délka trvání,
  3. Informační a technické zajištění,
  4. Počet realizovaných programů, Souhrnné hodnocení,
  5. Certifikace a testy v rámci interních školicích aktivit.
  6. Využití eLearningu a mLearningu,
 3. Nabídky a využití externích školicích kapacit:
  1. Id. programu, kursu, školení, Název, Poskytovatel,
  2. Určení programu, Obsahové vymezení, Délka trvání,
  3. Počet realizovaných programů v podniku, Souhrnné hodnocení poskytovatele a programu,
  4. Náklady na realizované programy u externích poskytovatelů,
  5. Certifikace a testy v rámci externích programů,
  6. Využití eLearningu a mLearningu,
3. Zpracování evidence