Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Požadavky na pracovníka
Požadavky na pracovníka
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ271A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Požadavky na pracovníka“ - účel dokumentu
 • Požadavky na pracovníka jsou jedním z podkladů pro vytváření personálních plánů a pro aktualizace organizačních databází podniku (databáze pracovních pozic apod.),
 • Účelem je definovat požadavky na pracovníky v souvislosti s přípravou náboru nových pracovních kapacit.
2. Obsah dokumentu
 1. Pracovník :
  1. Id. pracovníka, Jméno, Pozice, Útvar, Kvalifikace,
  2. Požadavky na pracovní náplň, Požadavky na kvalifikaci, Zkušenostní požadavky,
 2. Požadavky :
  1. Id. požadavku, Obsahové vymezení, Priorita splnění,
  2. Opodstatnění požadavku vzhledem k pracovní pozici,
  3. Organizační, technické, ekonomické předpoklady splnění požadavku.
3. Vznik dokumentu
 • Úloha : Zpracování personální evidence - transakce (UQ252A ).