Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Počty pracovníků
Počty pracovníků
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ5001
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Sikorová, M. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-12-09
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Pracovník
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Počty pracovníků - fyzické počty pracovníků podniku, tj. nepřepočítané podle úvazků.
2. Související metriky
  • Počet pracovníků rozlišených podle dimenze profesí,
  • Počet dlouhodobě neobsazených pracovních míst v podniku,
  • Průměrné platy jednotlivých profesí a jejich možné srovnání s průměry v dané zemi,
  • Fluktuace jednotlivých profesí vyjádřená počtem odchodů pracovníků za dané období, např. 1 měsíc
3. Zdroje dat pro metriku
  • Podniková personální evidence (DQ250A ),
  • Evidence pracovních míst (DQ251A),
  • Personální plány (DQ261A),
  • Personální výkazy (DQ281A),
  • Personální analýzy (DQ291A).
4. Adekvátní dimenze