Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Časová dimenze
Časová dimenze
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DI001
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Časová dimenze - obsahové vymezení dimenze

Časová dimenze představuje de facto podnikový kalendář. Slouží pro sledování vývoje jednotlivých ukazatelů, např. vývoje nákladů na informatiku, a to např. v absolutních hodnotách nákladů, k vytváření různých typů indexů (řetězových, sezónních atd.), meziročních srovnání, k predikci vývoje jednotlivých ukazatelů na bázi jejich extrapolace. Prvky dimenze jsou dány běžným kalendářem v definovaném datumovém intervalu ve tvaru rrrrmmdd, např. 201210101 – 201741231

Je nezbytné na definovat dostatečný časový rozsah dimenze, aby pokryla jak události v čase zpět, tak události v budoucnosti.

2. Prvky dimenze

Prvky dimenze mohou být v jednotlivých úlohách presentovány v různých hierarchických strukturách, a to většinou:

 1. Rok – Pololetí - Kvartál – Měsíc - Týden – Den,
 2. Rok – Měsíc – Den,
 3. Rok - Kvartál - Měsíc apod.
3. Datové zdroje dimenze
 • Podnikový kalendář,
 • Automaticky vygenerovaná dimenze,
 • Manuální vstup.
4. Kalkulace v rámci dimenze
 • Agregace za vybrané roky,
 • Agregace za vybrané kvartály,
 • Agregace za vybrané měsíce,
 • Agregace za vybrané dny,
 • Řetězové indexy mezi vybranými obdobími,
 • Klouzavé průměry mezi vybranými obdobími.
5. Atributy dimenze
 • Identifikátor záznamu příslušného data,
 • Číslo roku, např. 2012,
 • Číslo kvartálu, např. 4,
 • Číslo měsíce, např. 05,
 • Číslo dne, např. 15,
 • Název měsíce, např. Květen,
 • Název dne, např. Středa,
 • Pořadí dne od počátku roku, např. 135,
 • Typ dne z pohledu pracovní doby – zahrnuje: pracovní den, víkend, svátek.
6. Obsah balíčku ke stažení
 • Text: základní informace k dimenzi, včetně struktur dat,
 • Tabulka: příklady dat dimenze