Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Plán, skutečnost
Plán, skutečnost
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DI003
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Plán, skutečnost - obsahové vymezení
 • Dimenze rozlišuje ukazatele podle toho, zda jde o skutečné nebo plánované hodnoty , resp. varianty plánů, prognóz apod. Atributy dimenze zahrnují i časový horizont plánu, jeho tvůrce atd.
 • Slouží zejména pro porovnávání skutečných a plánovaných hodnot , nebo plánovaných hodnot mezi sebou (např. jednotlivých variant plánů apod.).
2. Prvky dimenze
 • Nemá hierarchickou strukturu, obsahuje prvky:
  • skutečnost,
  • skutečnost limita,
  • varianta plánu,
  • prognóza,
  • odhad.
3. Datové zdroje dimenze
 • Manuální vstup.
4. Kalkulace v rámci dimenze
 • Plnění plánu = Skutečnost / Plán *100.
5. Atributy dimenze
 • Identifikátor stavu (skutečnosti (atd.),
 • Určení, zda se jedná o skutečnost, plán apod., např. Plán verze 1, Odhad verze 3, apod.
 • Počáteční datum, na jaké období se plánovaná hodnota vztahuje, např. 201301,
 • Plánovací horizont určený rokem a měsícem, např. 201506,
 • Tvůrce plánu, prognózy.
6. Poznámka
 • Struktury a příklady dat dimenze jsou v souboru ke stažení (ikonka v záhlaví stránky).