Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Personální plány
Personální plány
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ261A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Personální plány“ - účel dokumentu
 • Personální plány tvoří celou skupinu plánovacích dokumentů, resp. výstupů plánovacích nástrojů , která se doplňuje a upravuje podle konkrétní potřeby,
 • Účelem je presentovat plánované hodnoty ukazatelů personálu a personálního rozvoje podniku v definovaném časovém horizontu a případně podle vybraných dimenzí (profese, pracovníci, útvary apod.).
2. Obsah dokumentu
 1. Personální plány (dle potřeby personálních kapacit),
 2. Kvalifikační plány a programy, jejichž obsahem je zejména:
  1. specifikace potřebných školení a rekvalifikačních programů ve vazbě k funkčním místům a konkrétním pracovníkům,
  2. specifikace harmonogramu školení,
  3. plánování místností,
  4. evidence a zajištění lektorů,
  5. technické zajištění a zajištění výukových materiálů.
3. Vznik dokumentu
 • Úloha : Personální plánování (UQ255A ).