Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Personální plánování
Personální plánování
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ255A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Klouček,O. (MIBCON)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-09-26
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Personální plánování“ – účel:
 • Účelem plánovací úlohy v personálním řízení je především:
  • zajištění a udržení potřebných kapacit lidských zdrojů organizace v požadované kvalitě dovedností a vzdělání,
  • příprava protiopatření pro případy nedostatku nebo přebytku zaměstnanců,
  • snížení závislosti na vnějších zdrojích zaměstnanců – snaha o rozvoj současných zaměstnanců pro potřeby organizace (vzdělávání, motivace atp.),
  • změny pracovního prostředí a pravidel pro zvýšení motivace zaměstnanců,
 • Úloha má současně řešit otázky a problémy spojené s řešením plánovacích úloh (SQ005 ) a specifické otázky ve scénáři (SQ251 ).
2. Funkcionalita personálního plánování
 • Celkový přehled metrik k úloze je k dispozici na adresách:
  • Metriky řízení lidských zdrojů (ISGQ50 ),
  • Metriky finančního řízení podniku (ISGQ00 ).
2.1. Plánování personálního rozvoje
 • Ukazatelé pro personální plánování:
  • Počty pracovníků (IQ5001 ), Pracovní fond v člověkodnech (IQ5002 ), Náklady na nábor (IQ5004 ),
 • Dimenze pro personální plánování:
2.2. Plánování kvalifikačního rozvoje:
 • Ukazatelé pro plánování kvalifikačního rozvoje:
  • Počty pracovníků (IQ5001 ), Objem kursů a programů (IQ5031 ), Náklady na kursy a kvalifikační programy (IQ5032 ),
 • Dimenze pro plánování kvalifikačního rozvoje:
3. Zdroje dat:
 • Požadavky na plány a rozpočty (DQ081A),
 • Podniková personální evidence (DQ250A ),
 • Evidence pracovních míst (DQ251A),
 • Evidence školení a kursů (DQ252A),
 • Evidence školicích agentur (DQ253A),
 • Personální výkazy (DQ281A),
 • Personální analýzy (DQ291A).
4. IT pro personální plánování:
 • Plánovací aplikace na bázi business intelligence , např. TM1 (AQ014B ), Targetty (AQ009A ), SAP Business Planning and Consolidation (AQ012B ) a další,
 • Celopodnikové aplikace - ERP (F300 ),
 • Specializované aplikace.
5. Podmínky úspěšnosti personálního plánování:
 • Dosažení:
  • potřebné dostupnosti kvalitních plánovacích operací personálního rozvoje v místě a čase,
  • vysoké komplexnosti a kvality plánování personálního rozvoje s provázaností na finanční plány,
  • dostupnosti adekvátních a kvalitních datových zdrojů pro přípravu personálních plánů, např. výsledků analýz personálního vývoje apod.,
  • přípravy personálních plánů ve variantách s jejich adekvátním vyhodnocením a následným stanovením jejich priorit z hlediska cílů, potřeb a možností podniku,
  • efektivní využití principů plánovacích aplikací na bázi business intelligence (F453 ) a podle potřeb a možností i využití principů prediktivní analytiky (F454 ),
 • Mezi další předpoklady kvalitního personálního plánování patří:
  • Plánovat v souladu se strategií organizace a respektovat tak její výstupy,
  • Časová synchronizace plánování HR a dalších činn ostí organizace (vzájemné ovlivňování),
  • Plánování HR je z principu procesem s přímým dopadem na celou organizaci.
6. Poznámky, reference:
7. Příloha
 • Detailnější charakteristika úlohy je v přiloženém PDF dokumentu (zobrazení / stažení - ikonky v záhlaví stránky).