Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Náklady na nábor
Náklady na nábor
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ5004
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Sikorová, M. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-12-09
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Náklady na nábor - náklady na získávání/přijímání nových pracovníků vyjadřující efektivitu náborové činnosti.
2. Související metriky
  • Součet výdajů na nábor v Kč – poplatky za reklamu (inzeráty, nabídky volných míst apod.), poplatky za personální agenturu, mzdové náklady na náboráře, náklady na přemístění a další výdaje,
  • Podíl celkových výdajů na nábor na celkových provozních nákladech v %
3. Zdroje dat pro metriku
  • Podniková personální evidence (DQ250A ),
  • Evidence pracovních míst (DQ251A),
  • Personální plány (DQ261A),
  • Personální výkazy (DQ281A),
  • Personální analýzy (DQ291A),
  • Účetní evidence (Hlavní kniha) (DQ041A ).
4. Adekvátní dimenze