Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Účetní období
Účetní období
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ053
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Účetní období - obsahové vymezení
  • Účetní období je nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců , není-li stanoveno jinak.
  • Dimenze slouží pro ekonomické analýzy, především vývoje nákladů a výnosů podle jednotlivých účetních období a jejich porovnání.
2. Prvky dimenze
  • Dimenze nemá hierarchii.
3. Datové zdroje dimenze
  • Manuální vstup.