Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Nákladové druhy
Nákladové druhy
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ054
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Nákladové druhy - obsahové vymezení
 • Dimenze druhového členění nákladů pokrývá v tomto případě náklady celého podniku a je považována v kontextu nákladů za základní .
 • Druhové členění nákladů umožňuje efektivně řešit vazby plánu nákladů podniku na ostatní plány, např. plány investic, mezd, zásobovací plány apod. .
2. Prvky dimenze
 • Jako základní nákladové druhy jsou:
  • Spotřeba materiálu, energie a externích služeb,
  • Mzdové a ostatní osobní náklady (platy, odměny, provize, náklady na sociální zabezpečení),
  • Odpisy hmotného i nehmotného dlouhodobého majetku,
  • Finanční náklady (nákladové úroky).
3. Datové zdroje dimenze
4. Atributy dimenze
 • Úroveň 1: Nákladová položka :
  • Identifikátor nákladové položky,
  • Plný název nákladové položky,
  • Obsahové vymezení nákladové položky.
6. Poznámka
 • Struktury a příklady dat dimenze jsou v souboru ke stažení (ikonka v záhlaví stránky).