Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Nákladové druhy
Nákladové druhy
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ054
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Nákladové druhy - obsahové vymezení
 • Dimenze druhového členění nákladů pokrývá v tomto případě náklady celého podniku a je považována v kontextu nákladů za základní .
 • Podrobně člení náklady vstupující do podniku z vnějšího okolí, a proto je v nákladových analýzách pokládána za jednu z nejvýznamnějších.
2. Prvky dimenze
 • Jako základní nákladové druhy jsou:
  • Spotřeba materiálu,
  • Spotřeba a použití externích prací a služeb,
  • Mzdové a ostatní osobní náklady,
  • Odpisy dlouhodobě využívaného majetku,
  • Finanční náklady.
3. Datové zdroje dimenze
4. Kalkulace v rámci dimenze
 • Agregace za vybrané nákladové druhy.
5. Atributy dimenze
 • Úroveň 1: Kategorie nákladů :
  • Identifikátor kategorie nákladových druhů,
  • Plný název kategorie nákladových druhů,
  • Obsahové vymezení a účel kategorie nákladových druhů
 • Úroveň 2: Nákladová položka :
  • Identifikátor nákladové položky,
  • Identifikátor kategorie nákladových druhů,
  • Plný název nákladové položky,
  • Obsahové vymezení nákladové položky.
6. Obsah balíčku ke stažení
 • Text: základní informace k dimenzi, včetně struktur dat,
 • Tabulka: příklady dat dimenze.