Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Výsledovka
Výsledovka
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ051C
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-16
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Výsledovka (výkaz zisků a ztrát)“ - účel dokumentu
 • Účelem výsledovky je poskytovat informace o finanční výkonnosti podniku zahrnující:
  • provozní výsledek podniku před zdaněním,
  • finanční výsledek hospodaření,
  • výsledek hospodaření za běžnou činnost po zdanění daní z příjmů,
  • mimořádný výsledek hospodaření po zdanění,
  • celkový výsledek hospodaření za účetní období.
2. Obsah dokumentu
 • Obsah dokumentu - viz dále „Balíček ke stažení“ .
3. Vznik dokumentu
 • Úloha : Účetní reporting (UQ053A ).
4. Balíček ke stažení
 • Bohdalová, M.: Aktualizovaná struktura výsledovky – výkazu zisků a ztrát.
5. Reference, poznámky
 • Zdroj : Ing. Marie Bohdalová: Výsledovka
 • Zdroj : Kovanicová, D. Abeceda účetních znalostí pro každého, BOVA POLYGON, 2007.
 • Příklad : na souhrnném slidu. Zdroj: Microsoft Dynamics NAV (AutoCont, a.s.).