Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Účtová osnova
Účtová osnova
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ051
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Účtová osnova - obsahové vymezení

Dimenze Účtová osnova představuje strukturu účtů hlavní knihy a analytického účetnictví. Slouží k detailnějším analýzám nákladů a výnosů dle jednotlivých účtů a jejich skupin. Struktura vyplývá ze standardní účtové osnovy, u analytických účtů z konkrétních potřeb podniku.

2. Prvky dimenze

Prvky dimenze jsou přesně dány účtovou osnovou. K tomu ještě přistupují čísla a názvy analytických účtů.

3. Datové zdroje dimenze
4. Kalkulace v rámci dimenze

Agregace za vybrané účty.

5. Atributy dimenze
  • Číslo účtu,
  • Název účtu.
6. Obsah balíčku ke stažení
  • Text: základní informace k dimenzi, včetně struktur dat,
  • Tabulka: příklady dat dimenze