Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Vzdělávání zaměstnanců
Vzdělávání zaměstnanců
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ204
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Vzdělávání zaměstnanců - obsahové vymezení
 • Dimenze představuje strukturu kvalifikačních a rekvalifikačních programů , odborných školení a kursů.
2. Prvky dimenze
 • Dimenze má dvě úrovně - kategorie, resp. typy programů a kursů - jednotlivé programy a kursy.
3. Datové zdroje dimenze
 • Podniková personální evidence (DQ250A ),
 • Evidence školení a kursů (DQ252A),
 • Požadavky na pracovníka (DQ271A),
 • Evidence personálních a školicích agentur (DQ253A),
 • Personální výkazy (DQ281A),
 • Personální analýzy (DQ291A).
4. Atributy dimenze
 • Úroveň 1: Kvalifikační úroveň :
  • Identifikátor kategorie kursu, programu,
  • Plný název kategorie kursu, programu,
 • Úroveň 2: Kurs, program :
  • Identifikátor kursu, programu,
  • Identifikátor kategorie kursu,
  • Název kursu, programu,
  • Obsahové kursu, programu,
  • Kvalita kursu, programu,